Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 48r

Pwyll y Pader, Hu

48r

Sef yỽ dyaỻ hynny. Doet dy teyrnas di arnam ni megys
y mae y mae yn|y nef ac yn|y daear. Pỽy|bynnac a archo ueỻy
kyffredin ˄iechyt y baỽp a|eirch. kanys iechyt paỽp yỽ teyrnas nef.
ac a|archo ueỻy. cas uyd ganthaỽ gynghoruynt. Y|r wedi honn
y rodir yspryt gỽaredogrỽyd. yr hỽnn a|ardymhera caỻon
parth ac ar y vuched da yny del ar uedyant daear y rei byỽ.
Ac yna y damuna y gỽar digynhennus dyuot paỽb y·gyt ac
ef. Y dryded wedi o|r pader yssyd yn erbyn irỻoned pan dywet+
ter. ffiat uoluntas tua sicut in celo et in terraSef yỽ hynny.
Bit arnam ni dy ewyỻys di megys y mae yn|y nef ac yn|y dae+
ar. Y neb a eirch uelly ny mynn gynneu na chyffroi a|r drỽc
yn|y gaỻon. namyn dangos bot idaỽ ef bop peth o|r a|rangho
y vod. ac ewyỻys duỽ. Y|r wedi honn y rodir yspryt gỽybot yn+
y del y dysgu y gaỻon. ac y adnabot y doluryaỽ drỽy y mae
yn|y adef. ac yn annoc y pechaỽt. a pha|beth|bynnac a gaffo
o|da y mae o drugared duỽ idaỽ. ỽrth hynny trỽy ediuarỽch
irỻoned a hedy·chir. ac a|edewir ar wir lewenyd a|didanỽch. ~
ỽrth hynny y|dyweit crist yn|yr euengyl. Gỽynn eu byt y rei
a|gỽynant ac a|doluryant yma. kanys ỽyntỽy o hynny a di+
denir rac ỻaỽ. Y pedwared wedi yssyd yn erbyn tristit. Sef yỽ
honno. Panem nostrum cotidianum da nobis hodieSef|yỽ
dyall hynny. Dyro di ynni arglỽyd yn bara beunydyaỽl.
Sef yỽ y tristit hỽnnỽ. blinder bryt gyt ac af·lewenyd cal+
lon ac eneit. a hynny a vyd pan vo bryt ac eneit yn chwerỽ
heb chwennychu da tragywydaỽl. Yna y mae reit y|r|eneit
claf waret a|e gyweiryaỽ o vyỽn. ỽrth hynny yr yspryt keder+
nyt hỽnnỽ. a|ennynn callon dyn y chwennychu y wirioned.