Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 47v

Pwyll y Pader, Hu

47v

kanys amlỽc yỽ na med irllaỽn arnaỽ e|hun. Yr yspeilyedic
o bop da a yspeilyr ual y dywetpỽyt uchot. kanny cheiff ef leỽ+
enyd yndaỽ e|hun. nac yn|duỽ nac yn|y gyfnessaf. trỽy dristyt
y poenir ef heb dim ỻewenyd. Yn nessaf y hỽnnỽ y|daỽ chwant
yr|hỽnn a|vỽrỽ y poenedic y geissaỽ ỻewenyd yn|y petheu byda+
ỽl. kann coỻes ysprydaỽl lewenyd a|oed yn|y gaỻon. kanys a+
ny˄anaỽl yỽ y eneit na digaỽn uot heb ryỽ lewenyd. ae yn|y byt
hỽnn ae rac ỻaỽ. Yn nessaf y hỽnnỽ y daỽ glythineb. yr hỽnn
a lusc ac a|dynn y bryt chwannaỽc achubedic yn|y petheu
tranghedic odieithyr hyt ar ormod bỽyt a|diaỽt. Yn ol hỽn+
nỽ yn diwethaf oỻ y daỽ godineb. yr hỽnn  a ostỽng y tỽyỻe  ̷+
dic y geithiwet pechaỽt. ỽrth hynny trỽy syberwyt y hỽyda y
gaỻon. trỽy gynghoruynt y gỽyỽha. Trỽy irỻoned y tyrr. trỽy
dristyt y briwir. trỽy gebydyaeth y gỽesgerir. trỽy lythni y
buttreir ac y gỽlychir. trỽy odineb y sethrir megys yn ỻỽch
hyt yr eigyaỽn. Y wedi gyntaf o|r pader a|dodir yn erbyn sybe+
rwyt pan dywetter. Sanctificetur nomen tuumSef yỽ dyaỻ
hynny. Kadarnhaer dy enỽ di arglỽyd. ual y bych dat ti ynni
a ninneu yn veibyon y titheu. ual y bo arnam dy ovyn a|th
garyat. a|th anryded. yny ymchoelom ni attat ti trỽy uuuỻ+
daỽt. megys yr ym·adaỽsam a thi trỽy syberỽyt. yn|y wedi
honn y rodir daỽn yspryt ovyn y dyn. Trỽy yr yspryt hỽnnỽ
y dywedir ar u·uuỻtaỽt. yny gaffo yr uuud deyrnas gỽlat
nef trỽy u·uuddaỽt. yr|hỽnn a goỻes y syberỽ trỽy syberỽyt
megys y dyweit crist yn|yr euengyl. Gỽynn eu byt yr anghe+
nogyon uvud. kanys ỽynteu bieu gỽlat teyrnas nef. Yr|eil wedi
yssyd yn erbyn kynghoruynt. nyt amgen. Adueniat regnum
tuum.