Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 46v

Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw

46v

Pedwared Rinwed. yỽ penyt. Sef yỽ hynny. poeni o dyn o arch
y periglaỽr y gorff. trỽy gỽbyl ediuarỽch a|chyffes lan. ac yn
deir rann y dosperthir penyt. nyt amgen. yn wedi. ac unpryt
a chardaỽt. Megys dyn a godo duỽ o dorri y orchymynneu. gỽne+
uthur ohonaỽ ynteu y pyngkeu hynny trỽy ediuarỽch a chyf+
fes lan. Gỽediet dyn ar duỽ y gaffel y drugared yn|ỻe y digrif+
ỽch a|gymerth ynteu yn|y pechaỽt. Poenet dyn y gorff drỽy vn+
pryt a phererindodeu seint. a|gỽeithredoed gobrỽyus. Ac o acha+
ỽs na|wyr dyn vot yn gymeredic gan duỽ y wedi neu y weith+
ret. rodet gardodeu o|e da pressennaỽl yn enryded y duỽ yr gỽ+
ediaỽ ac yr penytyaỽ drostaỽ. Pymhet Rinwed. yỽ angennu. Sef yỽ
hynny. dodi oleỽ kyssegredic ar dyn yn|y glefyt periglus. yd
angennit dyn drỽy leindyt buched madeuedic uyd idaỽ yn
hoỻaỽl y pechodeu marỽaỽl. a|r neiỻ|peth a dywedir y damchỽ+
einyaỽ idaỽ. ae dyfryssyaỽ o angeu. ae ynteu kael iechyt
ar vyrr ˄o amser. a|dyn a|dylyir y angennu y geniuer gỽeith
y dygỽydo y|myỽn clefyt periglus. Chwechet Rinwed. yỽ urdeu
kyssegredic. sef yỽ hynny teilyngdaỽt. a medyant y wassa+
naethu duỽ. a|r eglỽys. Seithuet rinwed yỽ. priodas. a honno
a|wnaethpỽyt yr dibechu kyt·knaỽt y·rỽng gỽr a|gỽreic. ac
yr enniỻ plant y wassanaethu duỽ.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
G wedy gỽypo dyn nerthoed a|grymyant rinwedeu yr
eglỽys ac aruer ohonunt trỽy berffeithrỽyd. dylye+
dus yỽ idaỽ wybot seith weithret y drugared yr gobrỽyaỽ i  ̷+
daỽ nef. Sef ynt y gỽeithredoed hynny. roi bỽyt y newyn+
aỽc. diaỽt y sychedic. ỻetty y beỻennic. diỻat y noeth. govỽy
claf. rydhau carcharaỽr. cladu y marỽ. ac ar ny aỻo gỽneu  ̷+