Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 3v

Ystoria Lucidar

3v

Kyt·synnyaỽ ac ef. ˄discipulus Pa ffuryf da a|oed ganthunt
ar duỽ.  Mal y|gorvydynt ỽynteu a|r engylyon ereiỻ. discipulus Beth a
daruu udunt ỽy. Magister Y·gyt ac ef y bỽryỽyt y rei pennaf o·nadunt
y|r ỻynn angheuaỽl yn uffern. ereiỻ yn awyr tywyỻ y byt hỽnn
a|e poeneu arnunt megys pei beynt yn uffern. discipulus Paham nat
yn uffern y bỽryỽyt ỽynt oỻ. Magister Y brofi yr etholedigyon drỽydunt
gan vot yn vỽy eu|gobrỽy. ac y dỽyỻaỽ ereiỻ gan eu rodi yn|y
tan tragywyd yn|y varn diwethaf. discipulus Paham nat ymchoelas  ̷ ̷+
sant ỽy drachevyn. ˄Magister Ny|s gallassant. discipulus Paham. MagisterAm dygỽyd+
aỽ ohonunt heb neb yn|y annoc udunt. veỻy ny dylyant ỽyn+
teu gaffel nerth y gan neb y gyuodi. a pheth araỻ heuyt a|oed
yn eu herbyn. am dewissaỽ y drỽc ohonunt oc eu bod. iaỽn oed
dỽyn y ganthunt ỽynteu ewyỻys pob daeoni. ac ỽrth hynny
ny|s mynnassant. ac ỽrth na|s mynnassant ny|s gaỻassant. discipulus
Paham na phrynaỽd crist ỽyntỽy megys y prynaỽd y dyny+
on. MagisterYr engylyon a grewyt oỻ y·gyt. ac o|vn angel. megys
y ganet yr hoỻ dynyon o vn dyn. Wrth hynny os crist a|gym+
erei engylyaỽl anyan y gan vn angel. hỽnnỽ e|hun a|brynei.
a|r ỻeiỻ a oydynt odieithyr prynedigaeth. ac ny phrynei yn+
teu hỽnnỽ e|hun. ac ny allei ynteu varỽ. kany mynnaỽd
duỽ amgen iaỽn noc angeu dros bechaỽt. ac an·varwaỽl ynt
yr engylyon. ac am|hynny nyt achubwyt. discipulus Paham na chreaỽd
duỽ ỽynteu megys na eỻynt bechu. Magister O achaỽs kyfyaỽnder
megys yd heydynt ỽy obrỽyeu. ac o|r creit ỽynteu ual na eỻynt
bechu rỽymedic vydynt. ac ny cheffynt obrỽy megys pei as  ̷
gỽnelynt drỽy gymeỻ. ac ỽrth hynny duỽ a|rodes udunt ryd
ewyỻys. megys y geỻynt ac y mynnynt dewissaỽ y da mỽyaf.