Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 30v

Ymborth yr Enaid

30v

gynghoruynt. a|e geingeu y geingeu kynghoruynt
drỽy ỽrthỽynebu pob un y|ỽ gilyd. Ac ueỻy am bop un o|r
seith gamp. yn erbyn y seith wyt. O|r v. kymer uvuddaỽt
yssyd wrthỽyneb y valchder. O|r c. kymer cymhedrolder ys+
syd wrthỽyneb y lythineb. O|r h. kymer haelyoni yssyd wr+
thwyneb y angaỽrdeb. O|a. kymer anmyned yssyd wrthỽy+
neb y irỻoned. o|r d. kymer diweirdeb yssyd ỽrthỽyneb y anni+
weirdeb. O|r e. kymer ehutrỽyd yssyd ỽrthỽyneb y lesged. Y
prif|wydyeu. bratheu angheuolyon ynt y lad yr eneit. ony byd
medeginyaeth a|e|gỽaretto. Tri ryỽ vedeginyaeth yssyd yn eu
herbyn. nyt amgen. ediuarỽch medỽl. kyffes tauaỽt. a phe+
nyt gỽeithredaỽl. Megys y megyr y gỽydyeu o vedỽl a geir
a gỽeithret. Ac ueỻy y teruyna y|rann gyntaf o|r ỻyvyr hỽnn
o|r gỽydyeu gocheladỽy. a|r campeu arueradỽy.  ~ ~ ~   ~  
T Raether beỻach am|dwywaỽl garyat. drỽy yr hỽnn
y kyssyỻtir y creaỽdyr duỽ. a|e greadur dyn. ac yn
gyntaf reit yỽ gỽybot beth yỽ karyat. a pha|wed y gỽahe+
nir keingeu karyat. ac o ba fford y|daỽ kyfyaỽn garyat.
Seint aỽstin a|dyweit ual hynn beth yỽ karyat. Caryat
yỽ neb·vn vyỽyt yn kyssyỻtu deu·peth y·gyt. neu yn eidinaỽ*
eu kyssyỻtu. Deu ryỽ garyat yssyd. nyt amgen. caryat
serchaỽl trigyedic tragywydaỽl. a charyat eỻyỻeid difflan+
hedic amseraỽl. Y kyntaf a|dodir ar beth parhaus tragyw+
ydaỽl. ac a|gyssyỻtir ac ef yn dragywyd. Yr eil a|dodir ar beth
amseraỽl tranghedic. ac y·gyt ac ef y treingk ac y difflanna.
Y kyntaf karyat perffeith yỽ. kanys peth perffeithgỽbyl tra+
gywydaỽl a gar. sef yỽ hỽnnỽ duỽ. Yr eil karyat amperffeith
yỽ