Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 27v

Ymborth yr Enaid

27v

tlodyon yr duỽ. vn geink ar|bymthec yssyd y anghaỽrdeb.
Nyt mgen*. sẏmonyaeth. usur. herwryaeth. annudon. ỻet+
rat. kelwyd. treis. anghyvarch. anorffowys. kamvarn.
drudanyaeth. twyỻ. brat. ffalsted. ymoỻỽng. kamwed. S+
monyaeth yỽ. prynu neu werthu peth ysprytaỽl. neu ber+
thynas idaỽ. vsur yỽ kymryt mỽy no dylyet gan werthu
yr amser. etrat yỽ kymryt da araỻ heb wybot y|r perchen+
naỽc. Herwryaeth yỽ kribdeilyaỽ da araỻ yn|dirgel o an+
vod y berchennaỽc. annudon yỽ kadarnhau kelwyd trỽy
lỽ. Kelwyd yỽ dywedut ffalsted drỽy ynni* tỽyỻaỽ araỻ. Tre+
is yỽ. yspeilyaỽ araỻ o|e anuod am y|da yn anghyfarch. ~
Anghyuarch neu anuod yỽ. kymeỻ araỻ yn anghyfreithyaỽl
y wneuthur y peth ny|s|dylyo. an·orffoỽys neu aflonydỽch yỽ
kyffroi araỻ yn ennwir heb achaỽs. Camvarn yỽ. rodi barn
yn anghyfreithyaỽl yr karyat neu yr ovyn neu yr chwant da.
Drudannyaeth yỽ. kynnal yn ormod gyt a|r|drỽc. Brat yỽ
sommi araỻ yn|dwyỻodrus neu gaỻder chwioglus y sommi
araỻ drỽy wynnyeithus gynhebycrỽyd. Tỽyỻ yỽ dirgeledic
vaỽrdryged drỽy wynnyeithgar gyveiỻach y sommi araỻ. ffals+
ded neu dicheỻ yỽ. cudyaỽ dryc·vuched drỽy dwyỻodrus ym  ̷+
dangos kyffelybrỽyd y santeidrỽyd. Ym·oỻỽng yỽ ymrodi yn
wahanredaỽl y gynnuỻaỽ da bydaỽl. heb oledyf chweith
kewilyd na|didarbot pa|delỽ y|kaffer. Kamwed yỽ gyrru ar
araỻ gỽydyeu neu drygeu neu ueieu ar ny bont arnaỽ
drỽy wybot na bont.  ~ ~ ~   ~ ~ ~  
T Raether beỻach am gynghoruynt a|e geingkeu.
Kynghoruynt yỽ gỽenỽyngas a|ỻidiaỽc·var|digas+
sed