Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 1v

Ystoria Lucidar

1v

ef ym·pob ỻe herwyd gaỻu. Eissyoes yn|y nef deaỻus y mae y aỻu
ef. a|e gedernit. discipulus Pa beth yỽ nef. Magister Tri ryỽ nef a|dywedir eu bot
nyt amgen vn corfforaỽl a|welỽn ni. Eil yỽ vn ysprydaỽl y cre+
dir bot yr engylyon yn|y gyvanhedu. Trydyd yỽ nef deaỻus
yn|yr hỽnn y mae y drindaỽt. a|r rei gỽynuydedic wyneb yn wy+
neb. discipulus Pa ffuryf y dywedir bot duỽ ym·pob ỻe y·gyt. ac yn
gỽbyl y dywedir y vot. ym|pob ỻe. Magister Kanys yn vn voment y
byd ef o|r dỽyrein y|r gorỻewin yn ỻunyaethu pob ỻe a phop peth.
discipulus Ef a|dywedir y vot ef ym|pob e yn wastat. Kanys yn|yr vn
amser yd ardymhera ef bop peth. discipulus Ef a|dywedir nat ydiỽ ef
yn vn lle. Magister Kanys corfforaỽl yỽ y ỻe. ac angcorfforaỽl yỽ duỽ.
ac ỽrth hynny nyt oes yn vn ỻe a|gynhalyo y neb yssyd yn kyn+
nal pob ỻe. ac y|mae yn bywyt ni a|n kyffro yndaỽ. discipulus A wyr duỽ
bop peth. Magister Gwyr pop peth o|r a|vu ac yssyd. ac a|vyd. megys yr
hynn yssyd geyr y vronn. a|chynn creu y byt ef a|wydyat enỽ+
eu yr engylyon a|r dynyon. ac eu moesseu. ac eu hewyỻys a|e
gỽeithredoed. ac eu geiryeu megys pei bydynt rac y vronn. ka+
nys theos yng|groec yỽ duỽ. yng|kymraec gỽelet pob peth. discipulus
Pa ffuryf y dyweit duỽ ỽrth y dynyon neu ỽrth y engylyon. Magister
Drỽy synnyedigaeth y dyweit ef ỽrth y engylyon. a thrỽy yr
engylyon ỽrth y dynyon. discipulus A oed neb yna onyt duỽ e|hun. Magister
ysgriuenedic yỽ a|wnaethpỽyt yndaỽ bywyt oet. kanys ef
a|welei bop creadur. o|r a|wnaeth gỽedy hynny geyr y vronn
yna yn gyndrychaỽl. Megys y gỽyl saer da yn|y vedỽl Pa|wed
y ỻunyaetho y weith. a|e adeil herwyd y ethrylithyr. ac am hyn+
ny y dywedir nat hyn duỽ no|r creaduryeit herwyd amser
namyn herwyd teilyngdaỽt. discipulus Pa achaỽs a vu y greu y byt.