Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 181v

Gwyrtheu Mair

181v

drỽs yr eglỽys. A gỽedy kyuarch gỽeỻ eissoes yn gyntaf
y|r arglỽydes ueir. dyuot y|r auon a|oruc. a|e osgryn yna. ef o
dieuyl a|e uodi. a chribdeilyaỽ y eneit yn|y ỻe o|r dieuyl.
A|phan|doeth yr engylyon ny cheffynt atteb. Beth heb ỽ+
ynt a vynnassaỽch chỽi yma. ny cheffỽch chỽi dim o|r eneit
hỽnn. Ac ar hynny nachaf yn|deisyfyt y wynuydedic ueir
wyry yn dywedut ỽrth y dieuyl. O|r rei enwiraf paham y
dugassaỽch chỽi yr eneit hỽnn. Kanys ni a|e kaỽssam heb
ỽynt yn teruynu y vuched yng|gỽeithredoed drỽc. Kelwyd
heb hitheu a|dyw·edỽch chỽi. diwethaf gỽeithret a|wnaeth|ef
kyfarch gỽeỻ ymi. ac ot ytyỽch chỽi yn|dywedut aỽch trei+
saỽ ohonaf|i. dodỽn ar vraỽt y goruchaf vrenhin. A gỽedy
bot amrysson y·ryngthunt ueỻy y rengis bod y|r goruchaf
vrenhin dros wedieu y vam eturyt eneit y mynach y gorf
drachevyn y wneuthur y benyt o|e bechodeu. ac yn hynny
ef a|doeth aỽr bylgeint. a phan vu amser y ganu y clych
y|r myneich. ỽynt a|geisassant eu clochyd. a|gỽedy na|s|caỽs+
ant ỽynt a|doethant y|r auon. ac a|e kaỽsant ef yn|yr auon
gỽedy|r uodi. A gỽedy tynnu y corf. ryuedu a|wnaethant
pa achaỽs y damchweinassei hynny idaỽ. A thra yttoed+
ynt yn ymadraỽd am·danaỽ ac yn medylyaỽ pob peth. na+
chaf yn ryued y mynach yn kyuodi o angeu. ac yn sefyỻ
yn vyỽ yn eu plith. ac yn datkanu y|ỽ vrodyr a damchwein  ̷+
assei idaỽ ac ual y|dianghyssei drỽy ganhorthỽy mam duỽ.
Ac odyna nyt a|r|pechaỽt hỽnnỽ e|hun y peityaỽd ef namyn
gỽassanaethu hyt y angeu y duỽ. ac y|r wynuydedic ueir
o|e lỽyr dihewyt. AmeN