Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 173r

Gwyrtheu Mair

173r

yr arglỽyd Jessu grist. y|dyd yd oed yr hoỻ gristonogyon
yn ỻawen or·awenus. o amryỽ lewenyd. ac ar hynny paỽb
yn bryssyaỽ tu a|r eglỽys o ganeat iessu grist. Sef yd oed
mab y ideỽ yn|y dywededic dinas yn dysgu ỻythy*a hỽnnỽ
yn eu|plith. A phan weles ef ueibyon y cristonogyon yn
mynet tu a|r eglỽys. ynteu a aeth ygyt ac ỽynt dan chỽ+
are. a pha beth bynnac a weles udunt ỽy y wneuthur yn+
teu a|oruc hynny. nyt amgen no dygỽydaỽ ar y ỻaỽr a
maedu y dỽy·vronn a|e dwylaỽ mal y gỽelei y ỻeiỻ. ac yn
hynny ef a|weles ỻawer o betheu tec an·nottaedic gantaỽ
y welet. ac ym|plith hynny croc yr arglỽyd a delỽ yr ar+
glỽydes ueir y uam. ac ar hynny yd edrychaỽd ef yn
graf. A phan|weles ef y cristonogyon yn kymryt corf
crist. ef a|aeth ygyt ac ỽynt heb wybot pa|du yd aei na
pha|beth a|gymerei. Ef a|welei eissoes bot delỽ yr|arglỽ+
ydes ueir y·gyt a|r offeiryat yn kyfrannu y|r aberth ac
idaỽ ef. ac i|r ỻeiỻ. A thra yttoed ef yn hynny. yd oed y
rieni yn|y geissyaỽ trỽy dristỽch a ỻefein a|e amovyn.
vyth ỽrth baỽp. A|phan daroed kymunaỽ paỽp. a|ite
missa est. y·gyt a|r ỻeiỻ a|gerdaỽd y mab adref. ac am·o+
vyn a|oruc y rieni a|r mab. pa le y buassei gan y ang  ̷+
reithaỽ. a|cheissaỽ y gymeỻ o vỽgyth ac o vabaỽl ovyn
ef a|datkanaỽd y rieni bop peth o|r a|daroed idaỽ. ac o|lit
a|dolur am hynny. disgyrnu danned arnaỽ a orugant.
A gỽedy ỻenwi y dat o gyndared a|e dỽylaỽ e|hun kym+
ryt y uab a|e rỽymaỽ. a|e vỽrỽ y|nghymherued ffỽrn  ̷
yn ỻaỽn o tan. ac yn|diannot kaeu y fỽrn arnaỽ. ~