Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 172r

Marwolaeth Mair

172r

doethant a|r corff kyssegredic hyt y vynnwent newyd a
uanagessei yr arglỽyd udunt. a gỽedy y chladu hi ỽynt a  ̷
eistedassant ar drỽs y vynnwent ual y gorchymynnassei yr
arglỽyd udunt. ac yn|yr oet·dyd gossodedic nachaf yr arglỽ+
yd yn dyuot a ỻuossogrỽyd aneiryf o engylyon gyt ac ef.
ac yn diannot yn dywedut. tangnefed yỽch vrodyr. Bit dy
drugared di arglỽyd gyt a|ni ual y gobeithassam y vot
heb yr ebystyl. Kynn esgynnu att vyn tat heb ynteu mi
a|dywedeis y chỽi panyỽ chỽi a|m kanlyneỽch y|m kyuot+
edigaeth o veirỽ. A phan eistedo mab duỽ yn eistedua y ogo+
nyant ef. yd eistedỽch chỽitheu ar deudec kadeir y varnu
deudec|ỻỽyth yr israel. a|r honn wynuydedic ueir a|dewisseis
inneu y bressỽylaỽ yndi o lỽytheu yr israel. Ac ỽrth hynny
beth a vernỽch chỽitheu y wneuthur ohonaf|inneu am y
wynuydedic honn. Arglỽyd heb ỽynteu pei da gan dy arglỽ+
ydiaeth di. ni a|wnaem herwyd dy deilyngdaỽt ti. y dylyy
di y dỽyn hi megys y gytwledychu a|thi y|th ogonyant yny
byd orchyuygedic angeu. veỻy kyuot ti orffen dy vam. a
dỽc y·gyt a|thi y gyt·wledychu yn|y nef. Bit ual y bernỽch
heb yr arglỽyd. Yna y gorchymynnaỽd yr arglỽyd y vihang+
el archangel dỽyn corf y wynuydedic ueir o|r|bed. Ac ar
hynny nachaf gabriel archangel yn trossi y maen y ar
drỽs y bed. Ac ar hynny y dywaỽt yr arglỽyd ỽrth y
wynuydedic veir. kyuot vyng|kedymdeithes y ogonyant
tragywydaỽl. kanys ny chyt·synnyeist a|butrau dy gorf
myỽn pechaỽt. ny diodefy ditheu gỽahanu dy gnaỽt yn|y
bed. ac yn diannot kyuodi a|oruc y wynuydedic ueir y vy+
ny.