Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 166r

Cynghorau Catwn

166r

wreic cassau a|wna y neb a garo y gỽr. Pan dechreuyych
dysgu kyfreith y|r neb a gerych. ac na mynno ef y dysgu.
val kynt o|r byd karedic ef gennyt ti. na at ti idaỽ bei+
dyaỽ. kanys y les ef yỽ hynny kynny|s|gỽypo. Nac amrys+
syon a dynyon dywedỽydaỽl ar eireu. kanys ymadraỽd|a
rodir y baỽp herỽyd natur doethineb hagen y vychy+
dic y rodir udunt. Car baỽp o|r rei da val y bych dith+
eu garedic gan baỽp. Byd di da y|r rei da. ual y bych
ditheu da a|charedic. ac na choỻych dim o achaỽs dy ang+
hedymdeithyas. Y peth a adawer ytti nac adaỽ di hỽnnỽ
y araỻ yny keffych yn ỻe gỽir. kanyt gỽir pop peth o|r
a|dywetter neu a|adawer. Na vyd chwedleugar rac dy
gaffel ar gelwyd kanys nyt argyweda tewi. bot yn dyw+
edwedỽydaỽl hagen a|argyweda. Pan yth ganmoler
ym·adnebyd dy hun. ac na chret araỻ arnat ti yn vỽy
no|thy|hun. Datkan daeoni ereiỻ y ereiỻ ual y bych
garedigach. a chel dy weithret dy|hun. a|gat y ereiỻ dy
uoli amdanaw. Pan vo kas gennyt ti yn hen weithret+
oed dynyon Jeueingk pan vych ieuangk ditheu mogel
rac y kyffelyb ual na|bo ediuar gennyt pan vych hen.
Pa|drỽc yỽ yti ymadraỽd o|dynyon yn issel. pryt na|bo
hynny yn sarhaet ytti. kanys tybyus vyt ot ymadrody
neu ot ym·atteby am beth kynny haeru arnat. a|r neb
a vo beius ac na|s gỽypo neb namyn ef e|hun. ef a debic
mae hustyng yd ydys am y ueieu ef. Pan vych det+
wyd mogel rac petheu gỽrthỽynebussyon y detwydyt
kanys trỽy vn amhỽyỻ y kyỻ dyn y hoỻ da.