Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 14v

Ystoria Lucidar

14v

discipulus Ponyt un·ryỽ a gymerth iudas a|phedyr. Magister Nac ef. pedyr a
garaỽd yr arglỽyd. ac ỽrth hynny y kymerth y rinwed a|e
nerth. a Judas a|e kassaaỽd. ac ỽrth hynny yn ol y tameit
hỽnnỽ yd aeth y kythreul yndaỽ ynteu. discipulus A|dylyir ufudhau
y|r ryỽ offeiryeit hynny. Magister e y gorchymynnont ỽy da. ef a
dylyir bot yn ufud y duỽ ac nyt udunt ỽy. ỻe y dysgont ỽyn+
teu drỽc ef a|dylyir eu tremygu. kanys reit yỽ ufudhau y
duỽ yn vỽy noc y|dynyon. discipulus a aỻant ỽynteu oỻỽng neu diỻ+
ỽng. Magister Gaỻant ony|bydant wahardedic o varn eglỽys. ka+
nys crist e|hun drỽy eu gỽassanaeth ỽy. yssyd yn rỽymaỽ
ac yn goỻỽng. O|r bydant hagen wahardedic ỽynteu ny|s
gaỻant. Kanys tra vu iudas gyt a|r ebystyl. ef a|bregethaỽd
ac a|vedydyaỽd. ac a|wnaeth gỽyrtheu. a gỽedy y gilyaỽ y
ỽrthunt ef a ymdangosses megys gelyn kyhoedyaỽc. veỻy
tra vont ỽynteu y|nghyffredinrỽyd yr|eglỽys ef a|vyd ka  ̷+
darn pob rinwed o|r a|wnelont. Pryt na|bont ỽynteu. diff+
rỽyth vyd eu gỽeithretoed. ac ỽrth hynny bleidyeu ynt. pa+
ỽb a|dylyant eu gochlyt megys y dywedir. vym pobyl i eỽch
oc eu plith ỽy rac aỽch bot yn gyfrannaỽc ar eu poeneu.
eu gochel ỽynt a dylyir o vedỽl ac ewyỻys rac kytsynnyaỽ
a|e dryc·weithretoed. discipulus Pa ryỽ gytsynnyaỽ. Magister O molir eu
drycweithretoed ỽy neu o nerthir ỽynt. ae o da ae o gyngor.
nyt y rei yssyd yn gỽneuthur y|drỽc e|hun yssyd deilỽng y
angeu. namyn a gytsynnyo ac ỽynt. ac o chytsynnyir ef a
dylyir eu gochel. rac eu bot yn achaỽs y gỽymp y bobyl.
a dylyir dywedut geiryeu duỽ y|r rei drỽc. Magister O|r gỽybyd+
ir eu bot yn honneit elynyon y|duỽ ny dylyir y dywedut