Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 97

Llyfr Blegywryd

97

y braỽdỽr. Ony|s dichaỽn. y braỽdỽr bieu gor+
uot. kany dichaỽn neb anheilyngu braỽt
yn erbyn gỽystyl y braỽdỽr. Ony eill ynteu
dangos braỽt a uo teilyngach yn ysgriuen+
nedic. Os yr amrysson o|r|deu erbyn yn
erbyn a vyd y|nghyfreith ysgriuennedic. y
dosparth a|dodi˄r ar y kanonwyr a|arueront
o wirioned. a|r hỽnn a|weler yn nessaf y|r
wirioned. teilyngaf yỽ y chynnal yn|y gyf+
reith. O|r dyry neb wystyl yn erbyn bra+
ỽt a rodo braỽdỽr ac a|datkano heb lyuyr
kyfreith kyndrychaỽl. y braỽdỽr bieu dewis
ae rodi gỽystyl yn|y erbyn. ae godef y gỽrth+
ỽyneb hỽnnỽ dangos yna neu arhoet braỽt
teilyngach o gyfreith ysgriuennedic. O|r|dy+
ry gỽystyl y neb y gorffer arnaỽ. coỻet werth
y dauaỽt. Os godef kynn gorffo y|ỻaỻ ny chyỻ
y braỽdỽr onyt kamlỽrỽ. ac ony oruyd y ỻaỻ
camlỽrỽ a|gyll. Ny byd kylus neb braỽdỽr
yr rodi a|datkanu braỽt o aỽdurdaỽt ysgri+