Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 92

Llyfr Blegywryd

92

ohonunt gỽrthlad y ỻaỻ na|e oedi. namyn pob
un a|geif y rann datannud. Pỽy bynnac a
gymero tir y dat kyn·no|r braỽt hynaf y|bra+
ỽt hynaf a|e gỽrthlad ef o|gỽbyl. ac ynteu a ge+
iff y datannud o gỽbyl. Ac o|r byd marỽ yr hy+
naf myỽn y datannud dirann. y vab a|geif
elchỽyl datannud o|gỽbyl yn erbyn paỽb.
Tri ryỽ vreint yssyd. breint anyanaỽl. a breint
sỽyd. a|breint tir. Tri phriodolder yssyd. ryỽ. a
breint ac etiuedyaeth. Etiuedyaeth hagen
herỽyd breint. breint herwyd yrỽ. ryỽ herỽ+
yd y gỽahan a vyd rỽng dynyon herỽyd kyf+
reith. Megys y gỽahan brenhin y gan uchel+
ỽr. Gỽr a|gỽreic. Hynaf a Jeuaf. breyr a|bilaen. ~ ~
T Ri ryỽ vraỽdỽr yssyd y|nghymry herỽ+
yd kyfreith howel da. Braỽdỽr ỻys pen+
nadur herỽyd sỽyd y·gyt a|brenhin dinefỽr.
ac aberffraỽ yn wastat. ac vn braỽdỽr kym+
mỽt neu gantref herỽyd sỽyd ym pob ỻys o
dadleueu gỽyned a phowys. a|braỽdỽr o vreint