Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 86

Llyfr Blegywryd

86

ymhaỽl y dygant eu tystolyaeth. ac nyt ef
y dỽc tyston. Eil yỽ gỽybydyeit bieu det+
vryt eu gỽybot yng|kyfreith tyston. kynn*
tyster udunt. ac ny|s pieu tyston. Trydyd yỽ;
gỽybydyeit bieu dỽyn eu tystol·yaeth yn er+
byn gỽat ac amdiffyn. Sef yỽ hynny. gỽyby+
dyeit bieu proui gỽir gỽedy geu. ac ny|s pieu
tyston. Teir ford y mae kadarnach gỽyby+
dyeit no thyston. vn yỽ. gaỻu dỽyn ỻiaỽs o
wybydyeit am vn peth y|nghyfreith. neu
vn gỽybydyat megys mach. ac ny ellir dỽyn
na mỽy na ỻei no deu dyst. Eil yỽ. gaỻu di+
rỽyaỽ dyn neu y werthu trỽy wybydyeit.
ac ny eỻir trỽy tyston o gyfreith. Trydyd|yỽ
gaỻu o·honunt profi yn erbyn gỽat ac
amdiffyn. ac na|s|dichaỽn tyston. Pan dysto
tyst yn|y tystolyaeth peth yn gyfreithaỽl
y ereiỻ yn erbyn amdiffynnỽr. neu am+
diffynnỽr pan dysto ynteu peth yn gyfrei+
thaỽl yn erbyn tyston. ny eỻir ỻyssu y rei