Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 55

Llyfr Blegywryd

55

oes oet idaỽ yn|y gyfreith honn. Pan|dangosso
y cỽynaỽdyr y haỽl. o·nyt atteb yr amdiffynnỽr
heb ohir. y kỽynỽr a|dyly galỽ tyston. a|thystu
na wadaỽd dim. Odyna aent y braỽtwyr ar
neiỻtu am y dadyl honno. ac anuonent deu·ỽr
att y kỽynỽr y ovyn idaỽ pỽy y tyston a enwis
a|pha|beth a|dystaỽd udunt. Pan darffo hynny
gouynnent ae ỽyntỽy a|enwis y kỽynỽr yn dyston.
a|pha|beth a|dystaỽd udunt heb amgen braỽf. ar+
nunt. kanyt oes aruer o braỽf yn|y gyfreith
honn. Os y tyston a geffir yn un a|r kỽynỽr
am eu|tystolyaeth. tystet y kỽynỽr eilweith y
ereiỻ hynny. os tewi a|wna yr amdiffynnỽr
yna. y tyston kyntaf a|dyly˄ant tystu nat aeth yr
amdiffynnỽr yn eu|herbyn. Os eu|ỻyssu a wna
tystent ỽynteu eu ỻyssu yn|amser*ac ueỻy o|r
deu bỽngk trỽy dyston prouadỽy yd eir yn|y er+
byn ef. Os yr amdiffynnỽr a|gerda mod a vo
gỽeỻ. dywedut ỽrth y tyston. Kyt ys dyckoch ych
tystolyaeth ar ych geir. ny|s kedernheỽch ar ych ỻỽ.