Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 53

Llyfr Blegywryd

53

yỽ. kymryt rann o|r ỻedrat. Naỽuet yỽ kelu y ỻe+
drat ar y ỻeidyr. Hoỻ affeitheu gỽeithret o
affeitheu galanas neu losc. neu ledrat. dirỽyus
vyd pob vn o·honunt. Tauotrudyaeth. neu ly+
gatrudyaeth heb weithret ỻaỽ neu droet camlyr+
yus vyd. Tal dros affeith galanas a vo kyfadef
y rieni ae* gyt·etiuedyon y ỻadedic y telir o gyf+
reith o|r kỽynant amdanaỽ. ac ef a|dylyir talu
reith udunt ỽy ac y|r|genedyl ual|kynt. y wadu
ỻofrudyaeth os gouynnant. neu talu galanas
udunt. Y neb a|differo rac ỻadron da a|dycker
yn ỻedrat ar dir ny|s pieiffo. y dryded rann a
geiff arglỽyd y|tir. Gỽerth ỻeidyr a|werther
seith punt. O|r|daỽ lleidyr at offeiryat y adef
ac y enwi y gedymdeithon am ledrat. a thyngu
hynny ar|drỽs y vynnwent. ac ar|drỽs y cor heb
erchi eu|kelu. beth bynnac a|darffo amdanaỽ gỽ+
edy hynny. credadỽy vyd yr offeiryat am yr hynn
a|dywaỽt y ỻeidyr ỽrthaỽ. Kyffelyb vod a hynny
am dyn a|uanacko ỻeidyr a ỻedrat a|dycker. o|r