Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 30

Llyfr Blegywryd

30

yd aruero o·honunt y garaỽys. hi a|geif hen
gyfrỽyeu y vrenhines. a|e hen frỽyneu. a|e hen
esgityeu. Gỽas ystaueỻ a geif yr anneiroed
a|r enderiged o anreith a dycker yg|gorw+
lat. Os teulu y brenhin. neu wyr y wlat a
gymerant anreith yg|gỽlat y brenhin. yr
anreithwyr a|gaffant y ryỽ eidonneu hyn+
ny. O|r daỽ bard teulu y erchi att y bren+
hin. kanet idaỽ vn canu. Os att uchelỽr
y|daỽ. kanet idaỽ tri. Os att uilaen y|daỽ.
kanet yny diffyckyo. Os bard teulu a gan
bardoni gyt a|theulu y brenhin ỽrth dỽ+
yn anreith. Y ỻỽdyn goreu o|r|anreith a
geiff. ac o|r byd darpar ymlad arnunt. ka+
net y canu a|elwir vnbeinyaeth prydein
racdunt. Pan|el bard teulu yn|y sỽyd. y
keif telyn gan y brenhin. a modrỽy eur
gan y vrenhines. a|r delyn ny|s gat y ỽrthaỽ
vyth. Gobyr y verch yỽ chỽeugeint. Y choỽ+
yỻ yỽ punt a hanner. Y hegỽedi yỽ teir|punt.