Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 265

Llyfr Blegywryd

265

ae un gỽr ae un gỽreic. ac herỽyd ual yd ar+
uero kerdet y vreint. os o bop un yd aruera
kyfreith a|dyweit o|r breint uchaf vot arnaỽ.
sef y hỽnnỽ breint gỽr. a|dylyu ohonaỽ tref
tat. ac o|r beichogir|ef. dylyu o|e vab tref·tat
o vreint. y gỽr a|e beichoges. ac o|r beichocka
hitheu wreic araỻ. kaffel o|r mab tref·tat.
O|deruyd gỽadu merch o genedyl a|e rodi
y ỽr. a|bot amrysson am obyr. brenhin a|e
dyly. canyt oes perchennaỽc a|e|dylyo. a|hỽn+
nỽ yỽ diffeith brenhin. ac os kymraes vyd
kymeint vyd amobyr y verch a|r uam. ac
os aỻtudes vyd y vam. kymeint vyd y ham+
obyr a|merch aỻtut. nyt amgen no phedeir
ar|hugeint. ac ueỻy y kerda ebediỽ. Mab a
diwatter. o·ny byd dyrchafel ar y vreint o+
honaỽ o gynnyd. ac yn* wed y di·wedir merch
a mab. ac y kymerir. O deruyd y wreic ỻad
dyn. bit lofrud mal gỽr. a hi a|dyly keinya+
ỽc paladyr ony byd da idi. a|ỻyna vn dyn
a|e keiff ac ny|s tal. O|deruyd dywedut bot