Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 146

Llyfr Blegywryd

146

y ryỽ ovyn hỽnnỽ. ny weryt. Pỽy|bynnac a
dechreuo gouyn tir yn un o|r|dydyeu hynny.
darparedic vyd idaỽ gaffel barn hyt y ỻaỻ.
Ony|s keiff yn|y|dyd araỻ. reit vyd idaỽ kyf+
froi dadyl megys o newyd. a|thywyỻ vyd y
dadyl hyt y trydyd naỽ·uettyd.  ~ ~ ~  
P Wy bynnac a|dechreuo gouyn etiuedy+
aeth trỽ ach naỽuettyd racuyr. neu
naỽuettyd mei. y trydyd dyd y dyly caffel
atteb. ac yn|y naỽ·uettyd o hỽnnỽ y dyly caff+
el barn. ac os yn naỽuettyd mei y dechreuir.
a|e ohir am varn hyt aỽst. kaeedic vyd. kyfreith.
yn|y erbyn hyt yn naỽuettyd racuyr. ac na
chaffo barn yn|y gaeaf oỻ. kaeedic vyd y
gỽannỽyn yn|y erbyn. Nyt reit aros naỽ+
uettyd am deruynu tir. namyn pan uynno
y brenhin a|e wyr teruynadwy vyd. ac ny dy+
lyir aros naỽ·uettyd y·rỽng dylyedaỽc ac an+
dylyedaỽc a|gynhalyo tir yn|y erbyn. kyt
dangosso dylyedaỽc y|dylyet o bleit y rieni.