Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 57 – page 119

Llyfr Blegywryd

119

thec dros y|waet. Ki kynneuodic ar vrathu
dynyon. o|r brath tri dyn. ac na|s ỻado y arglỽ+
yd yna. y rỽymaỽ a|dylyir ỽrth droet y arg+
lỽyd a raff o dỽy rychwant. ac yno y lad. a
thalet gamlỽrỽ y|r brenhin. Ny thelir na
dirỽy na chamlỽrỽ am ederyn dof a|lader neu
a|dycker ledrat. namyn talu y werth. Y neb a
dycko nyth hebaỽc talet punt y|r brenhin.
Gỽerth hebaỽc coch kynn y dodi myỽn mut.
hanner punt. Gỽedy tynner o|r mut ual yn
wenn. punt a|dal. Gwerth hwyedic pedeir
ar|hugeint. Nyth ỻamhysten. pedeir ar|hu+
geint a|dal. Yn goch. deudec a|dal. O|r byd gỽynn
pan dynner o|r mut. pedeir ar|hugeint a dal.
M Odrydaf gỽenyn. pedeir ar|hugeint
a|dal. Kynheit. vn ar|bymthec. eil heit
deudec keinyaỽc. Y dryded heit. wyth keinya+
ỽc a dal. Heit a|del o|r gynnheit. deudec keinyaỽc
a|dal. Heit o|r eil heit wyth keinyaỽc a dal. ac
yn|y gỽerth hỽnnỽ y bydant hyt wyl yr hoỻ
seint.