Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 60r

Saith Doethion Rhufain

60r

efo. a dỽyn y vrenhinyaeth y arnaỽ.
Veỻy ny bydy ditheu am dy vab a
doethon rufein y rei yssyd y|th vredy  ̷+
chu ac y|th dỽyỻaỽ ar eireu yny gaf  ̷+
font gyfle y|th lad ac y dỽyn dy deyr  ̷+
nas y arnat ony|s ỻedy di ỽynt
yn ebrỽyd. llyma vyg|cret heb ef y
ỻedir ỽynt a·uory. A thrannoeth trỽy
y lit kyrchu y dadleudy a oruc. ac er+
chi crogi y vab a doethon rufein y·gyt
ac ef. Ac yna y kyuodes Jesse y vyny
a dywedut ual hynn yg|gỽyd paỽb o|r
niuer. Ny dyly arglỽyd bot yn an  ̷+
wadal na gadu y ffalsed a chelỽyd y
drossi. Ac ual y somes y vrenhines
y brenhin gynt am y marchaỽc.
Veỻy y soma dy wreic ditheu. Ty·di
pa|delỽ vu hynny heb ef. Myn duỽ
ny|s managaf ytt ony rody dy
gret na dihenyer* y mab hediỽ.
Na dihenydyir heb yr amheradyr.