Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 56ar

Saith Doethion Rhufain

56ar

A dywedut val hynn. Arglỽyd amhe+
raỽdyr. nyt yn ol ymadrodyon fals
kelwydaỽc a glywo dy glusteu y dy+
lyy di varnu. namyn trỽy anmyned
a cheissyaỽ gwirioned y uarnu gwir
y·rỽng hen a jeuankg. A chy aghy+
wiret vyd dy wreic ytti yr honn yd
ỽyt yn|y charu ac yn|y chredu. Ac
y|bu wreic y syryf o lesodonia. Cato
heb yr amheraỽdyr pa|wed vu hynny.
llyma vy|ffyd na|s managaf o·ny
rody dy gret na dihenydyer y mab
hediỽ. Na dihenydyir myn vyg|cret
Y d oed gynt gỽas [ heb ef.
ieua·ngk o ruuein yn syrẏf o
lesodonia. a diwarnaỽt yd oed yn na+
du paladyr. a|e wreic yn kyttgam ac
ef. ac ynteu y* gware a hi. Ac yn hyn+
ny ef a gyuaruu blaen y gyỻell ef
a|e llaỽ hi yny doeth y gwaet. A chyn+
drỽc yd aeth arnaỽ ef hynny a|vrathu