Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 49v

Saith Doethion Rhufain

49v

tripheth yn antur yr llad dy benn di y ar+
nat. Pa dripheth ynt y rei hynny heb
y tat. y da kyndrychaỽl yssyd gennyf|i
a|m eneit vy hvn a|r tir a|r trefneu a
bryne˄ist ditheu. Ac yn greulaỽn estron+
gar llad penn y dat y arnaỽ. Uelly y
peir dy vab dy lad titheu o chwant a cha  ̷ ̷+
ryat dy deyrnas yssyd weỻ no|r sỽỻt.
Myn vyg|kret heb ef ny byd y eneit
yndaỽ hỽy noc hyt a·vory. A thrannoeth
pann weles y dyd kyrchu y dadleudy. ac
erchi dih·enydyaỽ y mab. Ac yna y ky+
uodes lentillus y vyny a dywedut val
hyn. Arglỽyd amheraỽdyr heb ef vn
ansaỽd y deruyd ytt|i o phery diheny+
dyaỽ dy vab ac y daruu gynt y hen
ỽrda kyuoethaỽc am wreic Jeuangk
dec a oed idaỽ a garei yn vaỽr. Beth
oed hynny heb yr amheraỽdyr. Myn
duỽ ny|s managaf ony rody dy gret
na dihenydyer y mab hediỽ. Na di+