Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 45r

Saith Doethion Rhufain

45r

las y vyny a dywedut val hynnArglỽ+
yd amheraỽd·yr heb ef os o achaỽs
mudannyaeth y mab y dihenydiyr.
iawnach yỽ bot yn trugaraỽc ỽrthaỽ
am hynny no bot yn greula·ỽn. Kanys
gorthrymach yỽ idaỽ ef yr anaf hỽn+
nỽ noc y neb. Os am guhudet y vren+
hines. vn ffunyt y deruyd ytt am dy
vab ac y daruu gynt y varchaỽc ar  ̷+
derchaỽc bonhedic am vilgi a oed idaỽ.
Beth oed hynny heb yr amheraỽdyr. ym
kyffes ny|s managaf ytt ony rody
dy gret na dihenydyer y mab yn oet
y dyd hediỽ. Na dihenydyir myn vyg
cret heb ef a dywet ym dy chwedyl.
Yd oed gynt yn rufein marchaỽc
a|e lys ỽrth ystlys y gaer. A dydgweith
yd oed tỽrnei  mant ac ymwan
y·rỽng y mar  chogyon. Sef a wna+
eth yr amherodres a|thylỽyth mynet