Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 20 – page 43r

Saith Doethion Rhufain

43r

herawdyr a briodes gwreic. A gwedy y
dỽyn y lys a chysgu genthi. Amouyn
a|wnaeth hi ac vn ac araỻ a oed etiued
y|r amheraỽdyr. A diwarnaỽt y doeth
hi y ty gwrach ysgymmun vnllegeidy  ̷+
aỽc heb vn dant yn|y phenn. A dywedut
ỽrth y wrach. yr duỽ mae plant y|r am+
heraỽdyr. Nyt oes idaỽ yr vn heb y wrach.
Gwae vinheu heb hi y vot ef yn anuab.
yna y truanhaaỽd y wrach ỽrth yr ys+
gymmun arall gan dywedut. Nyt reit
ytti hynny. darogan yỽ idaỽ gaffel plant
ac a·gatuyd ys ohonat ti y keiff kyny|s
kaffo o|arall. Ac na. vyd trist vn mab
yssyd idaỽ ar vaeth y gan doethon rufein.
Ac yna y doeth hi y|r llys yn llawen or  ̷+
awenus. A dywedut ỽrth yr amheraỽdyr
Pa ystyr y kely di dy blant ragof|i heb
hi. Ny|s kelaf inneu bellach heb ef. Ac
auory mi a baraf vynet yn|y ol o|dan+
gos ytti. A|r nos hono val y·d|oed y mab