Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 9v

Ystoria Lucidar

9v

wyntev. ac ef yn gỽybot y|bydei vdunt
mal y|bu. O achaỽs adurnn y|ỽeithret.
kannys megys y|dyt y|lliỽyd lliỽ du val y|bo
gỽerthuorussach y|lliỽ gỽynn neur coch.
Velly o|gyffelybrỽyd y rei drỽc y|bydant e+
glurach y|rei kyfyaỽnn. Paham na|chrea+
ỽd ef engylyonn ereill yn lle y|rei hynny.
Ny|s dylyei. onny bei rei kyfuryỽ ar rei
hynny. pei trickynt yn diboen yr hynn ny
allei vot. kannys yr aỽr y|pechassant y dy+
gỽydassant. A|wybyd kythreul pob peth.
O natur angel ef a|wybyd laỽer. ny wybyd
ef hagen bop peth. a megys y|mae manw+
eidyach natur angel noc vn dyn. Velly
y|mae kyfuarwydach a|huotlach noc ef.
Y|petheu a|dellont rac llaỽ ny wydant dim
o·honunt. eithyr a|gynnullont o|r pethev
a|aethant heibyaỽ. A|chymeint ac a gan+
hattyo duw vdunt y|wybot. Medylyev
dynyon. a|e hewyllys ny|s gwyr nep namyn
duw e|hun. ar neb y|mynnho duỽ y|vene+
gi idaỽ. A allant wynteu pob peth o|r a|uyn+
nont. Da ny|s mynnant. ac ny|s gallant.
Ar drwc hagen y|maent graff. Ac ny alla+
ant kymeint ac a|vynnont. eithyr kyme+