Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 8v

Ystoria Lucidar

8v

o|bop anryded wedy hynny y bu ysgym+
unedic o|bop kyueilornn. A|wybu ef y|dy+
gỽydei. pell yaỽnn. Pa|hyt y trigyaỽd ef y+
n|y nef. Ny bu hanner vn aỽr. kany seuis
yn|y wironed. kanys pann wnnaethpỽyt
y|dygỽydaỽd. Paham na bu ef hỽy yno no
hynny. Rac archỽadỽ o·honaỽ dim o|r me+
lyster o|vyỽn. ac yntev yn keissaỽ y|dreis
medyant kymeint a|hỽnnỽ mor ebrỽyd a
hynny. Pa beth a bechaỽd yr engylyon ereill.
kyt·synnyaỽ ac ef. Pa|ffuryf da oed gantunt
pei goruuessyt ar duỽ. mal y|goruydynt ỽyn+
teỽ ar egylyonn ereill. Beth a|daruu vdunt
ỽy. Y·gyt ac ef y|byryỽyt. y|rei pennaf o+
nadunt yr llynn agkeuaỽl yn vffernn.
Ereill yn aỽyr tyỽyll y byt hỽnn. a|e poenev
arnunt megys yn vffernn. Paham nat yn
vffernn y|byrit ỽynt oll. Y|broui yr etholedi+
gyon drỽydunt. gann vot yn voe eu gobrỽy.
Ac y|dỽyllaỽ ereill gann eu rodi yn|y tan
tragyỽyd yn|y varnn diỽaethaf. Paham
nat ymchỽelassant ỽy dracheuen. ny|s ga+
llassant. Paham. am dygỽydaỽ ohonunt
heb y annoc o neb vdunt. Velly ny dylyant
wyntev caffel nerth y|gann neb y|gyuodi.