Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 79v

Ymborth yr Enaid

79v

odan yr hỽnn a|arỽydockaa caryat annỽylserch
ysyd ynn kynniret serchaỽl garyat y|tat ar|y
mab. ar mab ar|y|tat. O. llytheren gronn yỽ.
heb na dechreu na diỽed arnei. kannys ym|pob|lle
arnei y keffir dechreu a|diỽed. honno a|arỽydocka
vndỽyolder y|teir personn. Yn|y|vann vchaf o|r kylch
hỽnnỽ yn lle y|mae y|dỽyrein. llunyer y|tat. yn|y
gogled o|r tu deheu yr tat. llunyer y|mab. yn|y de+
heu o|r tu asseu yr tat. llunyer yr yspryt glan.
yn anuon neu yn kymret gỽrychyon odan y kary+
at annỽylserch yrỽg y|tat a|r mab. Yn|y gorlleỽ+
in y waeret. llunyer yr eglỽys gatholic lan. yr
honn ysyd ỽreic bỽys briaỽt y|vn|mab duỽ dat.
Sef yỽ honno yr eglỽys uudugaỽl gynnulledic
o gyffredin luossyd ffydlonyon krist o|dynyon
yr eglỽys ryuelus yma. Ac engylyon yr eglỽys
vudugaỽl vry. Bellach odan yr annỽylserch ga+
ryat ysyd yn kyniret yrỽg y|tat a|r mab yr
hỽnn y|keffylybir yr yspryt glan idaỽ. Ac yn|ỽir
ef yỽ. y|dygỽyd gỽrechyon yr eglỽys uuduga+
ỽl. Ac odyno yg|kalonnev ffydlonnyon yr eglỽys
ryuelus yma. ac yr bychanet vo y|gỽrchyonn 
hynny ny allant vot yn llei namyn yn voe no|r
holl vedyssaỽt. kanys kyt ys galỽer yn wrchy+
on nyt ynt le no|r kỽbyldan yr hanỽynt ohonnaỽ.