Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 78v

Ymborth yr Enaid

78v

anrydedus. hỽnnỽ kannys dỽyỽaỽl yỽ gỽrthỽy+
neb yr caryat arall knaỽdaỽl yỽ. llyma y fford
y|daỽ yr annỽylserch gỽynnvydic hỽnnỽ. Y drin+
daỽt vendigedic o|nef kreaỽdyr pob peth o|r|a
weler ac ar ny weler. yndaỽ e|hun ysyd pob
peth. kannys ydan tri pheth y|kynnhelir. nyt
amgen. gallu. A gỽybot nev doethineb. A|dayo+
ni. Ar tri pheth hynny a|briodolir a|their personn
y|drindaỽt. kannys yr tat y|priodolir gallu. kannys
ef ysyd holl alluhus. a|holl gyuoethaỽc. Yr mab
y|priodolir doethineb a gỽybot. kannys ef yỽ y
gỽir doethineb. a|gỽybot. a|gymerth dynyaỽl
gnaỽt. ac a|ỽyr pob ryỽ beth. Yr yspryt glan y
priodolir daeoni a|thrugared. kannys ef ysyd holl
drugaraỽc. kannys ohonaỽ ef drỽy y|drugared
y|kymyrth y|mab y|dynyaỽl gorff. a|anet o|veir
wyry. Y|teir person hynny kyt|boet pob vn onad+
dunt yn|berffeithgỽbyl duỽ eissoes. vn duỽ ynt
yn vndỽyỽolder tragyỽydaỽl heb vot yn vỽy.
nac yn llei y|dỽyỽolder yn|vn o|r teir person noe
gilyd. nac yn|y teir person ygyt noc yn|vn oho+
nunt. nac vn onadunt yn gynt noe gilyd nac
vn yn ol y|gilyd. namyn y|teir person yn gymha+
ryeit gyfoedon gyt·tragyỽydolyon. Ac a|elỽir
o|dirgeledic enỽ. Alpha et Omega. Sef yỽ hynny.