Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 6r

Ystoria Lucidar

6r

mera pob peth. Ef a|dyỽedir nat ydiỽ ef yn vn
lle. kanys corfforaỽl yỽ y|lle. ac aghorfforaỽl yỽ
duỽ. Ac ỽrth hynny nyt oes yn vn lle a|gynn+
halyo y|nep yssyd yn kynnal pob peth. Ac y
mae yn byỽyt. an kyffro yndaỽ. A|wyr duỽ
bop peth. Gỽyr bop peth o|r|a uu. ac yssyd. Ac
a|uyd. megys yr hynn yssyd ger y|vronn. a|ch+
ynn kreu y|byt ef a|ỽydat enỽeu yr egylyon.
ar dynyon. Ac eu moessev. a|e heỽyllys. a|e
gỽeithredoed. a|e geirev. megys pei bydynt
ger y|vronn. kanys theos y|groec yỽ duỽ. yg
kymraec sef yỽ hynny gỽelet pob peth. Pa ffu+
ryf y|dyỽeit duỽ ỽrth y dynyon. neu ỽrth y
egylyonn. Drỽy synnyedigaeth y|dyỽeit ef
ỽrth yr egylyon. drỽy yr egylyon ỽrth y dyny+
on. A oed neb onnyt duỽ e|hun. Ysgriuennedic
yỽ a|ỽnaethpỽyt yndaỽ. byỽyt oed. kanys ef
a|ỽelei pob creadur o|r a|ỽnaethpỽyt gỽedy 
hynny ger y|vronn ef yn gynndrychaỽl. me+
gys y|gỽyl saer da yn|y vedỽl pa wed y lluny+
eitho y weith. a|e adeil. herỽyd y ethrylith.
Ac yna y|dyỽedir nat hyyn duỽ no|r kreadur+
yeit herỽyd amser. namyn herỽyd teilyg+
daỽt. Pa achos uu y|greu y|byt. Daeoni duỽ
uu gỽnneuthur ereill y|gyfurannv y|rat ac