Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 66v

Ystoria Lucidar

66v

oes neb dim a|allo achỽannegu eu lleỽenyd
ỽy yn voe noc y|byd. Ar|gogonnyant ny bo
yndaỽ e|hun ef a|e|keiff yn arall. megys pe+
dyr a|geiff gogonnyant gỽeryndaỽt yn Jeuan
a|Jeuan a|geiff gogonnyant diodeifeint ym
peder. ac velle y keiff pob vn gogonnyant y+
gyt. ac ar neilltu. Ac vrth hynny beth a|all+
ant y|damunaỽ noe bot yn gyffelyb yr eng+
ylyon. kymeint ac a|dyỽedeis. i. yti oll a|mỽy
heuyt no hynny hỽy a|e caffant. O allu y|seint.
Amlet kyuoeth a gallu alexander a|vydei
gyuyngdỽr a|goual gantunt ỽy. kannys ky+
meint vyd eu medyant ac y|gallant wneuthur
nef neỽyd a|dayar neỽyd os mynnant kanys
meibon duỽ ynt. a|chyt·etiuedyon y|grist. ac
vrth hynny dỽyỽeu ynt. megys y|dyỽeit y|pro+
phỽyt. mi a|dyỽeteis ych bot chỽi yn dỽyỽeu. a|ch+
anys dỽyỽeu ynt. ỽynt a|allant pob peth o|r a
vynnon. Paham na|wnant ỽy nef arall. Nyt
edeỽis duỽ dim yn angkỽbyl pann wnaeth pob
yn perffeith o|vessur. a|rif. a|phỽys. A|phei gỽn+
nelynt ỽy nef arall. gormod vydei hynny. a
a*|llaỽer o pob peth a allỽn ni y|wnneuthur. ac
ny|s gỽnaỽn megys llamv neu redec. a hynny
a|gredir y|aallu o|r ebestyl. ac o|r seint vchaf.