Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 60v

Ystoria Lucidar

60v

y|lilium. A|chochder y|rosys. Velle y|mae ac y|cre+
dir bot amrauaelder vlodeu neu liỽoed yg|kyrff
y|seint megys amgen liỽ yr merthyri. Ac
amgen yr gỽerydonn. a hynny a gyfuriuir
yn lle gỽiscoed vdunt. A allant ỽy wneuthur
yr|hynn a|vynnont. Ny mynnant ỽy wneu+
thur dim namyn da. Ac vrth hynny ỽynt
a|allant wnneuthur yr hynn a|vynnont. Ac
a|allant vot yn|y lle y|mynnont. hep olud.
Pa beth a|wnnant ỽy. Galỽ ar duỽ a|wnnant
ac edrych arnaỽ a|e voli yn|yr oes oessoed amen.
Pa volyant yỽ yr eidunt ỽy. Molyant duỽ y
gann y seint yỽ llaỽennhav o|edrych arnnaỽ.
A goffant ỽy y|drygoed a|diodeuassant gynt o|e
kyrff. Ef a|daỽ cof vdunt pob peth. A|doluryant
ỽy am hynny. Ys mỽy y|llyỽenhaant am oruot
ohonunt ar bop peth megys dyn a|dianghei
gynt o|berigyl brỽydyr. Ac a|datkanei yn llaỽ+
en gỽedy hynny o|e getymdeithon. Dy dauot
eureit di am duc i y|oruchelder y|dayar. A|dyỽet
ym yr aỽr honn eu lleỽenyd ỽy. Kymeint yỽ
lleỽenyd y seint. Ac na|s gỽelas llygat. Ac
na|s kiglev klust. Ac na|s medylyaỽd callonn
dyn yr hynn a baratoes duỽ yr neb a|e caro ef.
Beth yỽ hynny. Buched dragyỽyd. Gỽynnvy+