Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 42v

Ystoria Lucidar

42v

chymyn yr arglỽyd y kudyaỽd Jeremias ar
proffỽydi ereill hi ym med moysen. Ac ynn
diwed y|byt Ely ac Enoc drỽy venegi o|r ar+
glỽyd a|e duc odyno hi. A|dyaallaỽd y|profỽy+
di yr hynn a|yscriuennassant. dallyassant.
paham mor dyỽyll an·amlỽc y|gwnnaethant
wy. ny dylyynt amgen. kannys y|seiri me+
in a|adeilant y|mvr. ar lliỽyd a|e hysgythra.
Velle y|messuraỽd y|pedrieirch megys lle eg+
lỽys duỽ. ar proffỽydi o|e hysgrythur a|gla+
daassant y grỽnndỽal. Ar ebestyl oc eu prege+
thev a drychauassant y|parỽydyd. A rei a|do+
eth yn eu hol wyntev o|e hysponnyat a|e hys+
gythrassant. nyt oed hagen o|r ysgrythur
namyn yr hynn a|yscriuennỽyt y|veibon duỽ.
Ac y|mae yr eglỽys yn agori vdunt pob peth
kaedic drỽy agoryat dauid broffỽyt. Ny dich+
aỽn y|meibon hynny gỽelet hagen na dyall
o dyallyant. kann ny|s karant. ac ny|s kre+
dant. A oes engylyon y cadỽ dynyon o|bop
kenedyl. ac o|bop dinas. y|mae engylyon yn
bennaduryeit yn lluneithaỽ y kyfureitheu
a|e deuodev o bop peth yn gyfyaỽn. Ac agel
a|vyd yg|ketymdeithas pob eneit o|r pann a
anuonner yr corff yn annoc idaỽ wnneuthur