Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 17v

Ystoria Lucidar

17v

yr oes. ry|ỽychan yna y|disgyblynt wrthaỽ.
Ac ny|chyfulenwyt rif yr etholedigyonn. Ac
vrth hynny y|bu reit idaỽ dyuot yg|kyfulawn+
der yr amser. Pa amser uu hỽnnỽ. Ym|perfed
y|byt. Pa ffuryf y|ganet ef o|r wyry. hep uudred
a|heb dolur. Paham y|bu ef naw mis ymbrv
yr wyry. Yr dangos y|dygei ef baỽp o|r a yttoy+
dynt yg gwarchaev trueni y byt hỽnn yg
ketymeithas naw rad yr egylyonn. Pa awr
y ganet ef. Megys y|dyweit y proffwyt hanner
nos y|doeth ef o|e eisteduaev brenhinaỽl. Paham
y|nos. Y|dwyn y|rei a|oeddynt yn tywyllỽc kyfe+
ilornn. y|oleuni gỽironed. A oed synnỽyr gann
grist ac ef yn vychan. Ef a|wydat pob peth.
megys duỽ. yn|yr hỽnn yd|oeddynt holl dryzor
gwybot a|doethineb kuydyedic. A allei ef dyỽe+
dut pann anet. na cherdet. Gallei pei as|myn  ̷+
hei. ny|s mynnaỽd ef hagen symudaỽ dynyaỽl
annyan. A|damweinaỽd nep ryỽ anryuedaỽt
pann anet krist. damweinaỽd seith gwahan+
redaỽl. Pa rei uu y|rei hynny. Y kynntaf. seren
diruaỽr y|goleuni a|ymdangosses. Yr eil. kylch eu+
reit a|ymdywynnygaỽd yg|kylch yr heul. Y|try+
dyd. ffynnaỽn o olew a|dardaỽd o|r dayar. Y|pet+
weryd. tagneued a uu yna yn|yr holl vyt. ~