Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 16v

Ystoria Lucidar

16v

Ac y|dwyn dracheuen y|gvas ffoaỽdyr ar da dra+
cheuen yn ewyllys y|brenhyn. Paham y|galla+
ỽd dyn ymchỽelu gwympei. Megys y dygvy+
daỽd ef drỽy arall ac nyt drwydaỽ e|hun. Ve+
lly y|bu teilỽg idaỽ pryt na allei gyuodi ac ef
yn|y|vynnv drỽy ganhorthỽy arall. Paham nat
annuones duỽ aghel y|brynv dyn. Pei anghel
a|brynei dyn ef a|vydei was dyn idaỽ. a|dylyedus
uu. eturyt dyn megys y|bedei gyffelyb yr egyly+
on. a|gwann heuyt oed annyan agel y|brynv
dyn. Ac o|chymerei gnaỽt dyn gwnnach vydei.
Paham na wnaeth yntev dyn arall o|r dayar yn
lle adaf. Pei gwnelei duỽ dyn arall o|r dayar a|e
rodi yn|y lle y|perthynei arnnaỽ prynv etiued a+
daf. a|dylyet oed vot o|e genedyl e|hun a|wnelei
yaỽn drostaỽ. Paham nat anuones ef padriarch
nev bropphỽyt. Y pedrieirch. ar prophỽydi. a ga+
ffat ac a|anet ym|pechodev. ac vrth hynny ny
ellynt wy prynv kenedyl dyn. ac nyt reit ev
prynnv wyntev. ac am na dylyaỽd angel 
prynv dyn. ac na allei dyn e|hun wnneuthur
yaỽn y|duỽ. y kymyrth mab duỽ kỽbyl odyn.
megys yd oed dev annyan idaỽ ef o gỽbyl. Ac
yna goruot ar|gythreul herỽyd y|vot y|duỽ.
Ac agori pyrth nef yr etholydigyonn. a|e gwn+