Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 135v

Efengyl Ieuan

135v

ny|s erbynnassant ef ac ny|s adnabuant ef. megys
deillonn yn eisteid ygoleuat yr heul heb y|gỽelet.
Ac achos dyuot y|goleuat hỽnnỽ yg|knaỽt dyn.
a|phressỽylyaỽ megys heul myỽn ỽybren. neu oleu+
at myỽn llugorn. vrth hynny. yd annuonet dyn y
gann duỽ a|e enỽ Jeuan. Jeuan oed hỽnnỽ vedyddỽr
a anet yn erbyn anyan o|dev hendyn. Ac a|orucpỽyt
yn sant ymrv y|vam. Hỽnnỽ anvonet yn|righill o
vlaen mab duỽ y|rybudyaỽ paỽb. Ac y|venegi y|doey.
Nyt oleuat oed ef. namyn ef a|annvonet yn tyst y
rodi tystolyaeth o|r goleuat megys y crettei baỽp y
drỽydaỽ ef. Sef yỽ trỽy y|tystolyaeth ef. Yd oed ef ha+
gen wir oleuat a|oleuhaa pob dyn o|r byt. Cannys
o|e bleit ef y|deuth y oleuhav pob dyn o|r byt. Ac eis+
soes llaỽer a|gayant y|llygeit yn erbyn y|goleuat
hỽnnỽ. Ac ny vynhant y|ỽelet. Yn|y byt yd oed lleu+
uer. Sef yỽ hynny mab duỽ. A|thrỽydaỽ ef y|gỽna+
ethpỽyt y|byt. trỽy vab duỽ. Ac eissoes nyt adna+
bu y|byt ef. Sef yỽ hynny nyt adnabv dynyon byda+
ỽl a|oedynt pechaduryeit y|byt. O|e briaỽt y|deuth.
Sef oed hynny y|ỽlat yr issrael oed megys gỽlat bri
aỽt idaỽ. a|threftat ỽahanredaỽl yna. Cany chre+
dei neb yn|duỽ yna onnyt ỽynt. A|e eidaỽ ny|s aruo+
llassant. Ac ny|s kymerassant megys yn duỽ a|e|har+
glỽyd. Pỽy|bynnac hagen a|e kymerth ef. Ef a|ro+