Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 135r

Efengyl Ieuan

135r

personn y|tat ar mab. A duỽ oed y geir. Cannys
y|geir ysyd vab. Ar mab ysyd duỽ. A hỽnnỽ oed yn|y
dechreu ygyt a|duỽ. Cannys gogyuoet yỽ y|mab
ar tat. A|thrỽy y geir hỽnnỽ y|gỽnnaethpỽyt pob
peth. A|hebdaỽ ef ny ỽnnaethpỽyt dim. Canny bu
ỽnneuthuryat amgen ar|y|byt eithyr dyỽedut o
duỽ pann dyỽat y eir. Ac yn|y eir. Sef yỽ hynny.
pann anet y|vab. Bit bop peth yn|yr amser hỽnn ar
amser. Ac val y dyỽat ac y|gorchymynnaỽd velle y
bu. Ac ny byd dim onnyt a|dyỽat ef ar|y eir y|bydei.
Ac eissoes ny dyỽat duỽ ac ny|s gorchymynnaỽd
vot pechaỽt. Ac achaỽs hynny arỽyd yỽ nat dim
pechaỽt. eithyr camỽed ac eisseu kyfuyaỽnnder.
Ar hynn a|ỽnaethpỽyt yndaỽ ef. byỽyt oed. Sef
yỽ hynny kyffelybrỽyd a dechreu pob peth megys
y|mae yn duỽ byỽyt yỽ. Cannys pob peth oc ysyd
yn duỽ byỽyt yỽ. A|duỽ yỽ. Ar byỽyt hỽnnỽ ysyd
leufer yr dynyon. Ac nyt lleuuer yr annyueileit
heb dyall heb synnhỽyrev gantunt. Namyn lleuuer
ysprydaỽl yỽ. a|a* oleuhaa eneideu dynyon. Ar lleu+
uer a leỽycha ym|plith y|pechaduryeit. Cannys
pechaỽt ysyd tyỽyllỽch. Ar pechaduryeit tyỽyll y
ynt a|hynny achos y pechaỽt. Ar tyỽyllỽch ny|s
amgyffredaỽd ef. Sef yỽ hynny. pechaduryeit ny|s