Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 133v

Epistol y Sul

133v

chỽithev orffỽys o|weithredoed bydaỽl paỽb ryd.
a|chaeth. a chadỽ dyd sul o|bryt naỽn dyỽ sadỽrnn
hyt pann gyfuotto yr|heul dyỽ llun. Neu vinhev
a|chymelldigaf gyr bronn vyn tat ysyd yn|y|nef.
Ac ny wledychỽch ygyt a|mi nac ygyt am egely+
yonn yn teyrnnas goruchelder nef. Ac onny
chedỽch gyỽirdeb tu ac at y|challdraỽonn. a|cha+
dỽ dyỽ sul yn gyfuodedic dilauur. mi annuon+
naf tymestloed arnaỽch. Ac ar ych llauur hyt
pann periclont. ac na|chaffoch ymborth diof+
uut. Dygwch ych degemev yn gyỽir ym heglỽ+
ys. i. trỽy eỽyllus buchedaỽl. A|phỽy|nnac* ny|s
dycco y|degỽm yn gyỽir o|r|da a venffyccyaỽd duỽ
idaỽ. Sef a|geiff bar duỽ ar|y gorff a|e eneit. Ac
ny ỽyl buchel tragyỽydaỽl. yn|y lle y|mae yn gobei+
thaỽ y|ỽelet. Namyn neỽyn a|uyd arnunt. kanys
pobyl agkredadỽy ynt yn defnydyaỽ barnnev
vffernnaỽl vdunt. A mynhev ny|s madeuhaf vd+
dunt yn|yr oes oessoed ony chadỽant vy gorchy+
mynnev. i. Pỽy|bynnac a|gattỽo dyỽ sul santeid
Mi a|agoraf vdunt fenestri nefoed. Ac a|amlahaf
pob da vdunt o lauur y|dỽylaỽ. Ac a hỽyhaaf eu
blỽynyded yn|y byt hỽnn yma trỽy yechyt. a|llaỽ+
enyd dayaraỽl. Ac ny byd trabludyeu goualus yn|y
ỽerin. A|mi a|vydaf gannorthỽyỽr vdunt. Ac ỽynt