Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 10r

Ystoria Lucidar

10r

int ac atto yr engylyonn da vdunt. Beth a
dywedy di am yr engylyon da. Gwedy kwy+
ympaw y|rei ereill. y|kadarnnhawyt wynt
hyt na ellynt byth na dygwydaw na phechv.
Paham na|s gellynt. am na|s mynnynt. Pa+
ham na chadarnnhawyt y lleill velle. Am nat
arhoassant kyhyt a hynny. A|e|cwymp. y|lleill
a|uu achaws y|kadarnnhav wyntev. Nac
ef. namyn y obryn onadunt. kannys pann
welsant wy y|rei drwc yn ethol drwc drwy
syberwyt. sorri a|wnnaethant a|glynv vrth
y da mwyhaf yn gadarnn. Ac ym|pwyth hynny.
yn diannot y kadarnnhawyt. A rei a|oed an+
hysbys kynn o|hynny o|e gwynnvytedigrwyd.
o|hynny allan hysbys diev oedynt. Pa|ryw
lun yssyd ar yr engylyon. Vn agwed a duw o
ryw vod. kannys megys y|tric llun yr ynseil
yn|y kwyr. Velle y|mae eilun duw yndunt
wyntev. a|e gyffelybrwyd. Pa gyffelybrwyd
kyffelyp ynt. herwyd ev bot yn oleuni. Ac
angkorfforawl. ac yn gyflawn o bop tegwch.
A wdant wy. ac allant pob peth. Nyt oes o
vywn natur y|defnydyev dim annwybot
vdunt. kannys yn duw y|gwelant pob peth.
A|phob peth o|r a|vynnont y|wneuthur wynt