Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 119 (The Book of the Anchorite of Llanddewi Brefi) – page 105v

Buchedd Beuno

105v

ac a|vyd eidunt. Ac a|e kynnhalyant dan eu meddyant
Ac yna y|dyỽat beuno vrth vn o|e disgyblonn. Rithỽl+
int oed y enỽ. Vy|mab heb ef byd vfud ym. mi a|vyn+
na trigyaỽ ohonat ti yma am|bendith i ygyt a|th
ti.  ac adaỽ gennyt a|ỽna croes a|ỽneuthum. i.
A chrymryt* bendith y|athro a|oruc y|dysgybyl hỽn+
nỽ a|thrigyaỽ yno. Beuno a|deuth ef a|e disgyblonn
hyt ym meivot. Ac yno y|trigyaỽd ef ygyt a|thys+
syliaỽ sant deugein nieu a|deugein nos. Odyna ef
a|deuth hyt at kynan vrenhin vab brochỽel. Ac er+
chis idaỽ le y|ỽediaỽ dros y eneit a|e gyfueillonn.
Ac yna y|rodes y brenhin idaỽ gỽydelỽernn y|lle a
gauas y|enỽ y|gann yr yscot a|gyuodes bevno o varỽ
yno. A|e ỽreic a|uuassei achỽyssaỽl y|angeu ef. Ac yno
y|gỽnaeth beuno eglỽys hyt yr amser y|doeth nyeint
kynan o hely ar veuno y|erchi bỽyt idaỽ. gann tri+
gyaỽ yno yn ỽastat. Ac yna yd erchis beuno y ỽeisson
kyrchu ych Jeuancg yr mynyd a|e lad y|arlỽyaỽ bỽyt
yr gỽyr a|oed yn|y erchi idaỽ. a|hynny a|oruc y|gỽeisson.
ar kic a|dodet ar|y|tan y|myỽn chrochan* y|verỽi y|try+
ded aỽr o|r dyd. a hyt brynnhaỽn y|bu ar|y|tan. Ar
gỽyr heb orffỽys yn kynneu y|tan dan y crochann.
A|phrynnhaỽn ny|thỽymassei y|dỽfyr etỽa. ac nyt
amliỽassei y kic. Ac yna y|dyỽat vn o|r lleygyon. Yr
yscolheic hỽnn heb ef o|e geluydyt yssyd yn gỽneuthur