Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 285r

Gramadeg y Penceirddiaid

285r

1141

ymadraỽd yssyd. henỽ. a rachenỽ. a beryf.
Tri pheth a|gywreinyant ymadraỽd. ky+
vansodyat gỽedus ar y geireu. a chyfyaỽn+
der ar|dechymic. a ỻiw. Tri pheth a|am+
herffeithya ymadraỽd. amherthynas. a
cham ystyr. ac eisseu eneit. Tri ryỽ gerd+
ỽr yssyd. clerỽr. teuluỽr. a phrydyd. Tri
pheth a|berthynant ar glerỽr. ymbil. a goga+
nu. a|gỽarthrudaỽ. Tri pheth a|berthynant
ar deuluỽr. kyuanhedu. a|haelyoni. ac eruyn
da yn|deulueid heb rỽy ymbil amdanaỽ.
Tri pheth a|berthynant ar brydyd. clotuori.
a digryfhau. a gỽrthneu gogangerd. 
Tri pheth a|dyly prydyd eu gochel. ỻynna
a|gỽrageda a chlerỽryaeth. Tri pheth a
dyly prydyd eu|kanmaỽl. digrifỽch medỽl.
a haelyoni. a cherdwryaeth. Tri pheth a
gadarnhaa kerd. dyfynder ystyr. ac amylder
kymraec. ac odidaỽc dechymic. Tri pheth
a wanhaa kerd. sathredic dechymic. a basder
synnwyr. ac eisseu kymraec. Tri pheth
a|hoffa kerd. datkanyat eglur. a chywreint
wneuthuryat. ac aỽdurdaỽt y prydyd. 
Tri pheth a|anhoffa|kerd. esc datkanyat.
a sathredic dychymic. ac an·urdas y prydyd.
Tri pheth a|warthruda kerd. ac a|e hanurda.
y datkanu yn an·amser. a|e chanu yn am+
perthynas. nyt amgen noc y|r neb ny|s dylyei.
ac eisseu kerdwyr y barnu. Tri|pheth
ny chynghein myỽn kerd. anwadalỽch. ac
ynuytrỽyd. ac angherdỽryaeth. Tri|pheth y
kae kerd arnaỽ heb vynet yn|y|erbynHen+
gerd yr hen brydydyon. ac aỽdurdaỽt y|prydy+
dyon newyd. a cheluydyt o gerdwryaeth. ny
aỻer yn|y herbyn. Tri|pheth a|ỽna awen y ger+
daỽr. ethrylithyr. ac arucer. a chelfydyt. Tri
pheth a|lỽgyr awen kerdaỽr. Meddaỽt. a godi+
neb. ac agkanmaỽl. Tri|pheth a|weỻaa awen
kerdaỽr. ymrysson. a ỻewenyd. a chanmaỽl.
Tri pheth a|dyly kerdaỽr eu kywreinyaỽ ỽrth

1142

eu datkanu y ereiỻ pan y gouynner. dysc. a
gỽiryoned. a barn ar gerdwryaeth. 
Tri|pheth ny dyly kerdaỽr eu kredu. gogan+
gerd clerỽr yn|y ỻe y prytto prydyd. kanys
trech y dyly vot molyangerd y|prydyd. 
no gogangerd y clerỽr. Eil yỽ ny|dyly y
gredu kanu kamgerd o brydyd kanmoledic
ac aỽdurdaỽt idaỽ. kanys damwein yỽ kaf+
fael datkeinyat a|datkano kerd yn|gỽbyl
megys y kano y prydyd. Trydyd yỽ ny dyly
y gredu. peth ny aỻo bot herỽyd doethyon.
Megys na|dylyit ymolchi duỽ gỽener. neu
olchi penn duỽ merchyr. kany weheyrd doe+
thon vn o hynny. Tri|pheth a|weherdir
y gerdaỽr. kam uarnu ar gerdwryaeth.
a dywedut kelwyd yn|y dysc. a dryc·anyan.
Tri|pheth a|wna gogonyant y gerdwr. y
berchi. a chanmaỽl y gerd. a rodyon gỽyrda.
Tri|pheth a|waratwydant gerdaỽr. y am+
herchi. ac aghanmaỽl y gerd. a|e nackau.
  ri* anhepkor kerdaỽr ynt. e·hutrỽyd
parabyl y datkanu kerd. a meuyrdaỽt
kerdwryaeth rac y|bot yn gam. ac ehofyn+
der y atteb ar a|ovynner idaỽ. Tri|pheth a
beir y gerdaỽr uot yn amyl. kyfarwydyt
ystoryaeu. a bardoniaeth. a hengerd. 
Tri|pheth a|anysturya kerdaỽr. noethi
ac eisseu kerdwryaeth. ac nat adnaper.
Tri|pheth a anrydeda kerdaỽr. gỽisc. ac
aỽdurdaỽt. ac ehofynder. Tri|pheth a beir
karyat a chanmaỽl y gerdaỽr. haelyoni.
a|digrifỽch. a chlotuori dynyon|da. 
Tri|pheth a beir kassau kerdaỽr. kebydyaeth.
a dyfyrỻytrỽyd. a|goganu dynyon da. ~ ~