Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 273v

Amlyn ac Amig

273v

1095

deu unbenn deyrneid gyweirdoeth y·gyt
gỽedy y duỽ eu kanhysgaedu o amry+
uaelyon donyeu. a|haelyon a dewred a
phryt a|doethineb. A|phan doethant y|r
ỻys. eu herbynnyeit a|wnaeth y brenhin
udunt yn enrydedus. Ac ot oed uaỽr eu
parch ac eu henryded o·blegyt y brenhin
mỽy pei gaỻei oed lauur y vrenhines
yn eu hanrydedu ac yn eu perchi. ac ar
vyrder nyt oed dyn o|r a|e gỽelei ny bei
yn eu karu. Ac ar vyrr o amser y|gỽnae+
thpỽyt amlyn yn ystiwart ỻys y|r bren+
hin. ac amic yn drysorỽr idaỽ. Sef gỽ+
assanaeth oed hỽnnỽ. synnyaỽ ar y eur
a|e aryant a|e vein gỽerthuaỽr a|e dlys+
seu. A gỽedy eu bot yn|y ỻys teir bly+
ned y dywaỽt amic ỽrth amlyn yn|y
mod hỽnn. Y kywiraf o|r kedymdeithy+
on. A|r deỽraf o|r marchogyon. a|r haely+
af o|r dynyon. gan dy gennyat ti. reit
yỽ ymi vynet y ymwelet a|m gỽreic
briaỽt. yr honn ny|s gweleis yr ys teir
blyned. a phan y gaỻwyf|i gyntaf mi a
deuaf drachevyn attat ti. ac yma y tri+
gy ditheu arglỽyd gedymdeith. a cheissy+
aỽ yssyd reit itt bot yn gaỻ. ac ymoglyt
yn wagelaỽc rac tỽyỻ ac enwired ar+
dric iarỻ y gỽr yssyd laỽn o gynghor+
vynt ỽrthym am yr urdas a|r enryded
y|mae y brenhin yn|y wneuthur ynn.
A cheissyaỽ yssyd reit ytt vot yn gaỻ.
rac rodi dy vryt a|th vedỽl a|th garyat
cnaỽtaỽl ar verch y brenhin. Ac yna y
dywaỽt amlyn val hynn. Y kywiraf
o|r kedymdeithyon drỽy nerth duỽ dy
gynghor a|wnaf. a|m adolỽyn yỽ ytti
yr y karyat yssyd rom. dyvot kyntaf
ac y geỻych drachevyn. a|gỽedy y amic
gaffel kennyat y gan y brenhin a

1096

gỽyr y ỻys. trỽy dagreu hidleit o bop
parth. kychwyn a|wnaeth racdaỽ
parth a|r wlat yd oed y wreic briaỽt
a|e vrodyr maeth. A gỽedy riuedi by+
chan o|dieuoed o|r amser hỽnnỽ. y
disgynnaỽd karyat merch y brenhin
yn|gymeint yn amlyn ac nat oed gy+
gỽn vn asgỽrn yn y gorff ny bei laỽn
o|e charyat. A phan gauas kyfle gyn+
taf agori y gallon idi a oruc. a|dan+
gos y karyat a oed ganthaỽ tu ac at+
tei. Ac yna y gỽrthebaỽd hi idaỽ ef
ac y|dywaỽt bot yn vỽy y degỽm y cha+
ryat hi arnaỽ ef. no|e garyat ef oỻ ar+
nei hi. a|phan gaỽssant gyfle gyntaf
ac amser o|r dyd hỽnnỽ aỻan. dangos
a|ỽnaethant drỽy du·vndeb gỽeith+
ret bot yn vỽy no meint y karyat
o bop parth. neur daroed idaỽ yna.
gadu dros gof ac ysgaelussaỽ kyngho+
reu amic. y rei ny bu les idaỽ eu hebryuy+
gu. An·nobeithyaỽ yr hynny hagen ny|s
gỽnaeth. namyn medylyaỽ na differth y
santolyaeth dauyd. na|e doethineb selyf heb
pechu. y deuwr y mae duỽ yn|yr ysgruthyr
yn dỽyn gỽahanredaỽl dystolyaeth. O +vy
ỽn hynny. ardric iarỻ y gỽr a|oed lewenyd
ganthaỽ gỽelet gouit a|drỽc ar bob dyn.
ac a|dristaei pan welei y gyt·uarchogyon
yn|kael clot ac urdas. a dywedut a|wna+
eth ef ỽrth amlyn ual hynn. Pony wdost
di arglwyd iarỻ y amic dy gedymdeith
gỽneuthur ỻedrat a|thỽyỻ ynghyueir y
brenhin am y|da ac na cheiff byth beỻach
ymwelet ac ef. ac ỽrth hynny gỽnaỽn
vi a thi gedymdeithyas trỽy lỽ a|chret uch
benn creireu. ac aruoỻ yn bot yn|di·ym+
adaỽ o|garyat a chywirdeb o hediỽ aỻan.
A|gỽedy ymrwymaỽ ohonunt yn|y mod