Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 266v

Diarhebion

266v

1067

Geuaỽc ny chaffo copinaỽt  
Gnaỽt yn ol drychin hinda. 
Gỽnelit serch saeth syberỽ. 
Gnaỽt serchaỽc ymlynnyat. 
Gnaỽt as|tyr gan orchymun. 
Gormod·ieith yỽ tỽt ar uarch. 
Geir gỽreic. gỽnelher. 
Gordiwedit hỽyr uuan. 
Gỽattwar y dyd am weith y|nos. 
Gỽae a|wyl y arglỽyd beunyd. 
Gnaỽt ry gas. wedy ry serch. 
Gỽir a|dywaỽt gỽiaỽn gỽt. 
Gormes y taeaỽc ar y gilyd; 
Gossymdeith dyn. duỽ a|e rann; 
Gỽae a uynn mevyl yr bychot  
Goreu deuaỽt dayoni. 
Gỽae a|arhoo y ginnyaỽ o|din dauat wedy glaỽ.
Goreu medyc. medyc eneit. 
Gnaỽt a|vo digu. diofvryt. 
Gogyueirch paỽb ar ny wypit. 
Gnaỽt rieu y radeu yn|wascaraỽc. 
Gỽae a|gaỽd duỽ ac ny|s|cret. 
Golỽc yn yt gỽyt yt gar. 
Gỽyỽ callon gan hiraeth. 
Gỽae a|gar ny garer. 
Gnaỽt anaf ar dirieit. 
Gỽae ieuanc a eidun heneint. 
Gnaỽt aelỽyt diffyd yn|diffeith. 
Gnaỽt dial anghỽbyl gan agheluyd. 
Gnaỽt edewit gỽreic gỽeith ry|ffaỻ. 
Gnaỽt gỽin yn ỻaỽ wledic. 
Gỽr ny|th gar a|th|gytuyd. 
Gỽrthlys y|bop ỻys a vyd. 
Gỽaedlut ỽrth veint dy drachywed. 
Gnaỽt wedy traha. tramgỽyd. 
Gnaỽt wedy traha. tranc hir. 
Gnaỽt wedy rydec atregỽch. 
Gỽenn ffaỽt hyt vraỽt ys dir. 
Gỽae ny|wna da a|e dyuyd. 
Gnaỽt synn yn symyl agkyuyeith. 
Goyaen a|wel ynghyuyg. 

1068

Goreu rann rodi kynnỽys. 
Gnaỽt yny|bo dỽfyr y|byd brỽyn. 
Gnaỽt yny bo kytwyr y|byd kyrch. 
Gnaỽt ỻwyr|dal ỻỽyr|dỽng. 
Goreu pedestyr yỽ geu. 
Golỽc dyn ar a|e duhud. 
Gỽadaỽt gỽythloned geir blỽng. 
Gỽare un trech. 
Gỽas gỽreid kyn|no|e|gerdet. 
Gỽare gỽeli ir. 
Genit rybuchet rỽng|ỻaỽ a ỻawes. 
Goreu kamỽri ketwit. 
Gỽae digaryat ỻys. 
Gỽiỽ eur y a|e dirper. 
Goleu vreudỽyt a welir liw dyd. 
H anuyd gỽeỻ y ki o varỽ y ỻaỻ. 
ydyr* pob costaỽc ar y|tom e|hun. 
Haỽs drigaỽ no disgynnu. 
Hoff tam mab ny charer. 
Hanuyd ychwanec y mor o|bissodyn y dryỽ.
Haỽs tỽyỻaỽ maban no thỽyỻaỽ gỽrachan.
Hir nychi y|agheu. 
Hydyr waed gỽanet ỽrth vro. 
Hir o|r|eisted y ogan. 
Hir yỽ y|r mab yn|y keubrenn. 
Hir letrat y|groc. 
Hir y|byd enderic ych drycwr. 
Hir y lygat a ỽrthgriff. 
Hỽy clot no hoedyl. 
Hael owein o bỽrs y|wlat. 
Hỽyra|dial. dial duỽ. 
Haỽd yf a|wyl y wely. 
Hoff gan ynghenaỽc y dỽygeiỻ. 
Hoff gan yr ynuyt y glỽppa. 
Hen bechaỽt a|wna kewilyd newyd. 
Hyt yn oet yr vn dyd yd a|r crochan ar y tan.
Haedu ar nyth caccỽn. 
Hy paỽb yn awssen ofyn.  [ o|daeaỽc.
Haỽs gỽneuthur hebaỽc o varcut. no|marhaỽc*
Hen haỽd goruot arnaỽ. 
Hir y|byd chỽerỽ hen alanas.