Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 225v

Ystoria Bown de Hamtwn

225v

906

a chymryt eu ỻetty a|orugant yn|ty garsi
porthmon o|r dref. ac yn esmỽyth y kaỽssant.
A|phan|daruu udunt bỽytta ac yuet dogyn.
ac eu meirch dogyn. eu gỽelyeu a|oedynt
baraỽt. y gyscu yd aethant. a|r bore pan
uu eglur y dyd. edrych a|ỽnaeth boỽn aỻan.
a gỽelet a|oruc ef pennyadur ac amkan
y vil o wyr gyt ac ef yn aruaỽc. ac yna
yd|achubaỽd boỽn udunt yn|gyntaf ar
arỽndel y uarch clotuorus. ac yn gyntaf
y treỽis ef yr hỽnn a|oed yn|dỽyn y maner.
ac hyt tra|barhaaỽd y waeỽ ef a|e droes
ỽynt y agheu. a therri megys marcha+
ỽc da a|ladaỽd araỻ. ac a gymerth y am+
ỽs herỽyd y afỽyneu. ac a|e rodes y letty+
ỽr yn hur y letty. a phei na|damchỽeinei
dyuot boỽn. ef a|yspeilyssit y dref ac a los+
gyssyt. Pan deuth boỽn oc eu hymlit.
o|lef uchel dywedut ỽrth ỽyr y dref a|oruc.
ef a|ch anreith·yr ony|bydỽch ffenedic
yn aỽch amdiffyn trỽy deỽrder. hyt na|ch+
affoch byth werth vn geinaỽc oc yssyd
yn|y dref. Ac yna ymwan a|oruc boỽn.
ac ymchoelut a|orugant oỻ att y trywyr.
a|r trywyr hynny a|orugant. ac ny wyd+
ynt o pa|le pan hannhoed·ynt. na pha|le y
ganyssit. a digyaỽ a|oruc boỽn ỽrth y bo+
byl hynny. a tharaỽ penn iarỻ y ergit y
arnaỽ. a|e anuon yn|anrec y|r unbennes
bioed y dref. a gỽelet a|oruc hitheu y dyr+
nodeu a|rodei boỽn. a hoff uu genthi. a
bỽrỽ y charyat arnaỽ ef a|oruc hi. ac ar
hynny y teruynaỽd y kyfrangeu. a
chyrchu eu ỻettyeu a|orugant boỽn a|ther+
ri. a|pharaỽt oed eu bỽyt gan eu|ỻettyỽr.
A gỽedy daruot udunt vỽytta ac yuet dogyn.
ef a athoed y rei ereiỻ y|r ỻys. a diolỽch ma+
ỽr a|oruc hi y|r marchogyon a|e hanregaỽd.
a gỽeỻ uuassei genti pei kaỽssoedei y try+
wyr rac·dywededic. Yr arglỽydes a anuones
y synyscal ac erchi idaỽ mynet yn ebrỽyd

907

y gyrchu y marchogyon. ac ynteu a aeth. ac
ny ffynnyaỽd racdaỽ. a phan gigleu hi na do+
ynt. hi a aeth e|hunan hyt attunt. A phan
y|gỽelas boỽn hi yn|dyuot. ymgymhỽyssaỽ a|o+
ruc. a hitheu a gyuarchaỽd weỻ idaỽ ual|hynn.
Duỽ yr|hỽnn a|n creaỽd a|th iachao di vyg care+
dic. Mi a anuoneis attat y adolỽyn itt dyuot
attaf. a|thitheu a|diogeist. arglỽydes heb·y
boỽn ny|s medylyeis. namyn os gaỻaf yn|uore
auory mi a|gychỽynnaf odyma y geissaỽ iosian
vyg|gỽreic. a goỻeis kynn echdoe y bore. ac y
duỽ y|diolchaf deu uab a|edewis im. Heb yr un+
bennes ryued yỽ hynny. a thitheu kymer vi
yn wreic itt os mynny. vy chwaer y dec heb+
y boỽn peit a hynny. yr yssyd itti ny wnaỽn i
hynny a bot yn|dwyỻỽr. a thrỽy hynny tyuu
kynnen y·rydunt. hyt pan digyaỽd pob un o+
honunt. ac y begythyaỽd y vrenhines peri
ỻad y benn. arglỽydes heb·y boỽn gỽarandaỽ
arnaf|i trỽy yr amot hỽnn yma. Mi a|th gym+
eraf yn wreic ym. o·ny chaffaf gyuot ar iosian
ody|uyỽn y seith mlyned hynn a|phedwar
mis. ac yn ỻawen heb hi da y|dywedy. ac ar
hynny y teruynỽys yr amrysson y·rygtunt.
ac y gyscu y nos honno yd aethant. A thranno+
eth y bore y kyuodes y iarỻes. a thros y bont
y|r eglỽys yd|aethant. ac archescob gris a|gant
yr offeren. ac a|wnaeth eu|priodas. a phan|dar+
uu yr offeren y ỻys a|gyrchassant. dyfỽr y
ymolchi a|gymerassant. ac y eu bỽyt yd aethant.
a marchogyon urdolyon aduỽyn yn gỽassana+
ethu arnunt. A gỽedy bỽyt yd erchis boỽn
y|r ieirỻ vynet ar|neiỻtu. y rodi udunt rydi  ̷+
deu. a|dyuot ohonunt ỽynteu. a|rodi eu gỽr+
ogaeth idaỽ ynteu. a gwedy daruot udunt
talu teyrnget a|gỽrogaeth idaỽ. y dyd a|ediỽ.
a|r nos a doeth. Y gyscu yd|aethant ody|vyỽn
paleis brenhinaỽl. a thrannoeth pan|dỽyr+
haaỽd y dyd yd|aeth duc uascal a|e wyr. ac a
gyhyrdassant a duc dostris. ac ygyt yd|aeth+
ant y ryuelu ar arglỽydes y|dref. ac ygyt ac