Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 225r

Ystoria Bown de Hamtwn

225r

904

plyc y rei hynny. ac y kymerth boỽn y
neiỻ a therri y ỻaỻ. ac ysgynnu ar eu me+
irch a|wnaethant. ac y geissaỽ iosian o
vrenhinyaeth y gilyd yd aethant. ac am
na|s kaỽssant. dic uuant a thrist. Tewi
weithon a|wnaỽn am|boỽn. a dywedut
am sabaoth mal yd yttoed yn y ystaueỻ yn
kyscu. ef a|ỽelei vreudỽyt. mal nat oed hof
gantaỽ. Sef ryỽ ureudỽyt a|welei. cant o
lewot yn achub boỽn. ac yn dỽyn y uarch
rac boỽn. Ac odyna ef a|welei y uynet y
seint gilys y geissaỽ trugared. a duhunaỽ
a|oruc. a menegi y|wreic yr hynn a|wel+
sei. a hitheu a|erchis idaỽ na|s|kymerei yn
drỽc arnaỽ. a dywedut daruot y boỽn coỻi
iosian. a geni deu uab idi. Ac yna saba+
oth a|gymerth gỽist* pererin ymdanaỽ.
ac a|gauas ỻong uaỽr a elwit dromỽnd.
ac yn honno yd aeth trỽy|r mor. ac ny
orffowyssaỽd yny|doeth y seint gilys. A
phann|deuth y|r dywededic le yr eglỽys a
gyrchaỽd. ac y offrỽm yd aeth. ac ugein
o gedymdeithon gyt ac ef o|e wlat. ac yn
dyuot udunt o|r eglỽys y|kyhyrdaỽd ac ỽynt
iosian. a|phan y gỽelas sabaoth. ỻawen uu.
arglỽydes heb ef mae boỽn a therri. Syr
heb hitheu ymwrandaỽ a mi. Ef a|damchwe+
inaỽd geni deu uab im y myỽn fforest. a
thra yttoedỽn yn|y damwein hỽnnỽ mynet a|o+
rugant boỽn a|therri y|r coet y droi. Ac yn
hynny dyuot o|r sarassinyeit racco a|m
dỽyn gantunt. ae sarassinyeit ynt ỽy ar+
glỽydes heb·y sabaoth. Je heb hitheu wldy*
racco y|tỽyỻỽr a beris boỽn y uedydyaỽ. Sef
a|oruc sabaoth dyrchauel y ffonn. a|tharaỽ
y traetur ar y benn yny|dygỽyd yn uarỽ.
ac o|lef uchel. erchi a|oruc sabaoth y|r pere+
rinyon. taraỽ y sarassinyeit. a|phorthmyn
y dref a|doethant attunt ac y ỻas y sarassin+
nyeit oỻ. Ac heb ohir y kymmerth sabaoth
iosian. Heb·yr hitheu. yn|digelwyd dywet

905

ym pa wed yd arwedy di ui trỽy y gỽladoed
hynn. Heb·y sabaoth. na uit ar·nat un ofyn.
ti a|wisgy wisc gỽr ymdanat. ac yn aruer
gỽr ti a|gerdy. Heb hitheu nyt oed afreit
im y·moglyt. ac yna yd|aeth iosian y rodyaỽ
y uarchnat. a|phroui ỻyssewyn a|oruc hi.
ac ny welas hi eiryoet ỻyssewyn weỻ.
kanys a|hỽnnỽ y gaỻei wneuthur y ỻiw
a uynnei ar y hỽyneb a|e chorff. ac racdunt
y kerdassant heb orffowys y geissaỽ boỽn
a therri. a hyt y|mratfort y doethant. ac
yna y cleuychaỽd sabaoth. ac y bu seith
mlyned a|thri|mis kyflaỽn yn|glaf. ac yn
hynny dydgỽeith. dechreu medylyaỽ am
boỽn a|oruc iosian. a|chanu idaỽ. ac edrych
ar|hynny a oruc sabaoth yn|graff. Hynt bo+
ỽn ryuelỽr uu a|therri pan|doethant y
maes o|r koet. kyhỽrd ac ỽynt fforestỽr cỽr+
teis. ac amouyn ac ef yn|y mod hỽnn.
Pa vn ỽyt ti uarchaỽc adffỽyn. Myn
uyng|cret heb ef fforestỽr ỽyf i. a|pha un
ỽyt titheu. Syr bachler tebic ỽyt y ỽr
ar ormod gerdet. ac ueỻy yd ỽyf heb ynteu
yn|wir. gỽreic a|uu ymi. ac ny anet y
chyn|deket. a|e choỻi a|wneuthum. ac ỽrth
hynny trist ỽyf. a|r|deu uab hynn a|anet
idi. Dyro y neiỻ attaf i heb y fforestỽr.
a mi a|baraf y uedydyaỽ a|e uagu. ac ny
cheissaf gennyt ti werth un geinaỽc yr
hynny yny|delych dracheuyn. a|diolch idaỽ
hynny a|oruc boỽn gannweith. A gouyn
a|wnaeth y fforestỽr py enỽ a|dodit arnaỽ.
gi o hamtỽn. y dinas ar|y|mor heb·y
boỽn ac yn|gyflym dỽc y|r eglỽys. ac ym+
iachau a|orugant. ac racdunt y kerdas+
sant. ac yna y kyhyrdaỽd pysgodỽr ac
ỽynt. ac y rodyssant y mab araỻ attaỽ
ar|uaeth. a deg morc gantaỽ. ac y peris
ynteu y uedydyaỽ. ac ysgynnv ar eu
meirch a|orugant. ac ny orffỽyssassant
yny|doethant y|dref a|oed gyfagos udunt