Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 224v

Ystoria Bown de Hamtwn

224v

902

hardadỽy ỽyf inneu o|r wlat. arglỽyd
heb·y iosian beth a|daruu itt. Ac ynteu
a dywaỽt vy marchogyon yssyd yn
wylaỽ. Ac yna y|dywedei bop un
ỽrth y gilyd. Mat y|n ganet kann
yttym yn coỻi y marchaỽc goreu
o gret. Yna y gelwis iosian ar boỽn
a gouyn idaỽ pỽy a arwedynt gyt ac
ỽynt a pha|beth a|wneynt. Arglỽyd
heb·y sabaoth. torri vy mab i. ac ysco+
part a ant gyt a|thi. a chywynnv a|o+
rugant. ac y|r mor yd aethant. ac y|g+
hỽlỽyn y doethant y|r|tir. A gỽedy bot
yno wers yn|swiỽrn. medylyaỽ a|oruc
mynet racdaỽ. Ac yna y gouynnỽys
copart y boỽn beth a|wnaei ymdanaỽ
ef. Ynteu a|dywawt y mae y adaỽ gyt
a sabaoth. Ac y rodei tir deu uarchaỽc
idaỽ y ymborth arnaỽ. Ac ynteu a|e di+
olches idaỽ ar y eir. ac a|ymchoeles yn
drist ac yn irỻaỽn. Eissoes y dyd a ediỽ
a|r nos a|doeth. ac y kymerth y tỽyỻỽr
y fford ac racdaỽ y kerdaỽd yny doeth
trỽy y mor hyt y|mabraỽnt. ac mal y
harganuu y brenhin ef galỽ arnaỽ
a|oruc. a|gouyn idaỽ pa le y buassei yn
trigyaỽ yn yr hyt y bu. arglỽyd heb yntev
ny|s kelaf ragot mi a|uum yr ys|blỽyd+
yn yn keissaỽ y palmer a lettyeist di. ac
a|e gỽeleis. Yr mahumet pa|le y keueist
di ef heb y brenhin. Yn ỻoeger arglỽyd
yn|y ỻe y mae tir maỽr idaỽ. ac o acha+
ỽs gỽeithret dybryt a|wnaeth y uarch.
nyt amgen no ỻad mab y brenhin y
deholet ef o|r wlat. ac ỽrth hynny moes
ym gant o|r sarascinyeit dewraf gyt
a mi o|e geissaỽ. kanys kyuarỽyd ỽyf|i.
Ac heb ohir y perit y cannỽr idaỽ. ac
racdunt y kerdassant yny doethant
hyt y|ghỽlỽyn. a boet dryc·diwed udunt.
Ac yna boregỽeith yn uore y kyuodes

903

boỽn. ac y|deuth sabaoth attaỽ y gymryt y
gennyat y uynet racdaỽ y wlat. ac ynteu
a|e kanhadaỽd. ac yna boỽn a|therri a ymdrys+
sassant o eur ac aryant. ac ar y tir y bu gan+
tunt gỽynuan maỽr a|thristỽch ỽrth ymw+
ahanu ỽynt a|r marchogyon a sabaoth.
a|r marchogyon a gerdassant racdunt.
Hynt boỽn uu mynet trỽy|r|mor trỽy
draỻaỽt. a gỽedy eu|dyuot y|r tir. ysgynnv
a|orugant ar eu meirch clotuorus. a mar+
chogaeth. yny doethant y fforest. a Josian
yn marchogaeth y·rỽng boỽn a therri.
Ac yna dyuot amser y thymp idi. ac mor
yng uu erni dodi ỻef a|oruc. arglỽydes heb+
y boỽn a vynny di y mi drigyaỽ gyt a|thi.
y|th gadỽ ac y wylat dy uab. ac y wneuthur
yr hynn a|uo da gennyt ti. a mi a rodaf
vy ỻỽ y|m|bywyt na|byd ỻei y|th garaf no
chynt. arglỽyd heb hiteu* ny|s mynnaf.
kanys herỽyd a|giglef|i nyt iaỽn bot gỽr
yn|y kyfryỽ le hỽnnỽ. dos di y|th chware
a|gat rof i a iessu grist ac a|r arglỽydes
ueir ỽrth escor. ỽynt a ymchoelassant y
ỽrthi trỽy dolur a thristỽch. a hitheu a|drigy+
aỽd e hunan. ac amser da a doeth y ganet
deu uab idi. a|chan y gỽanhet hi ny aỻỽys
leuein pan doeth copart a|r sarascinyeit etti.
a|e|chymryt a|ỽnaethant ac adaỽ y deu uab
yn|y ỻe y buassei y myỽn deil yn ymgreinaỽ.
a|mynat* a|orugant a|hi gantunt tu a|mỽm  ̷+
braỽnt. a phoet iessu a|e distryỽo. ac ym
penn talym nachaf boỽn a|therri yn|dy  ̷+
uot y geissaỽ iosian. a chlybot y meibon yn  ̷
germein. a ffrystyaỽ a|wnaethant. a|dyỽ+
edut. ry·wyr yd ym yn kerdet. a phan|deu+
than ỻe yd edeỽssynt iosian. nachaf y
gwelynt y meibon myỽn y deil. ac heb
dim o iosian. Oi a|iosian heb·y boỽn py
du yd aethost di. mỽy y|th garaf no|dim
o|r a|wnaeth duac yna y torrassant eu
crỽyn gra. ac y|dodassant y meibon ym