Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 224r

Ystoria Bown de Hamtwn

224r

900

mynet boỽn y lys y dat. Ef a|r|deugein marcha+
ỽc ygyt ac ef a aethant y|r ystaueỻ ỻe yd|oed
march boỽn. A|gỽedy eu dyuot y|r ystaueỻ.
dynessau a|oruc mab y brenhin att y march.
a dyrchauel a|oruc y march y deu troet a|e daraỽ
ar|y benn yny uyd y emennyd ygkylch y glust+
eu. Ac yny neitaỽd y lygeit o|e benn. Ac yna yd
ymauaelaỽd y gỽyr ac ef ac y kassant* yn|uarỽ.
ac yna y gỽnaethant elor. ac y dodassant y
mab arnei. Ac y·dan leuein dyuot a|orugant
y|r ỻys urenhinaỽl. ac y dywedassant. arglỽyd
urenhin drỽc y|th gỽeirỽyt. March boỽn a|lad+
aỽd dy uab. A|phan|gigleu y brenhin hynny. yn+
vydu a|oruc. arglỽydi heb ef kymerỽch boỽn.
mi a|uynnaf y grogi. kanys maỽr y|m|digu*+
aỽd. Arglỽyd heb·y boỽn. nyt ueỻy y gỽney
di. os da|gennyt. mi a|wnaf iaỽn itt ỽrth dy
uod. vy arglỽyd athro heb·y boỽn ỽrth saba+
oth. dos y edrych beth a|wnaethpỽyt. ac ny|s
gohiryaỽd sabaoth yny|doeth hyt y ỻetty. A
phann|deuth. y mab a|welas yn uarỽ. Ac yna
y deuth sabaoth att boỽn ac y|dywaỽt y chwed+
yl hỽnnỽ idaỽ. Syr heb·y boỽn ys drỽc a|chwe+
dyl yssyd gennyt. A|phan gigleu boỽn son y
brenhin a|e modỽrd ỽynteu. ef a|dywaỽt bot
yn weỻ gantaỽ coỻi y dylyet a thref y dat. no
godef y|smachdeu ỽynt arnaỽ ef. ac yna y
dywaỽt y brenhin ỽrth boỽn. lỽttỽn heb ef
gat ym hedỽch. ac erchi y uarchogyon heb
ohir y|dala. Ac yd ymauaelyssant ac ef. a dyỽ+
edut a|oruc y brenhin y crogit ac na|werthit.
ac na|rodit ar uechniaeth. A phan daruu ud+
dunt y dala. brice o vrysteu. glois o gaer
loyỽ. a clarice o leycestyr. oed druan gantunt
ac a|uynnynt y|dianc. Ac a|dywedassant ỽrth
y brenhin y mae gogan maỽr. a gỽattwar
oed idaỽ am y gỽr a welsant yn|gỽassanae+
thu geyr dy vronn. ac o|th ffuol dyuot a
mynet. Ac ỽrth hynny nyt iaỽn itt peri y
lad. a phany|bei daet y march a|e glotuorus+
set ni a vynnem y diuetha. A phan gigleu

901

boỽn hynny. gỽrtheb a|oruc udunt a dyw+
edut. y geniuer tiryoed y|m gỽassanaeth+
aỽd y march yndunt ny adỽn i diuetha
y march. Ac yna y dywedassant. y ieirỻ
myn y|wirioned gỽn a|dywedy. Ac yna|yd
adolygassant y ieirỻ y|r brenhin tyghu
y wlat idaỽ. a rodi y tir y|sabaoth. a hynny
a|gannattaaỽd y brenhin yn uuyd. Ac yna
yr arỽedaỽd boỽn arỽndel aỻan. ac yd es+
gynnaỽd arnaỽ. ac y dywaỽt ỽrthaỽ. March
maỽr a beth y|th garaf pann yttỽyf yn co+
ỻi vyn|dinassoed a|m kestyỻ o|th achaỽs. a
cherydus uo a|e didorpo*. kanys digaỽn
a|enniỻeis. a digaỽn a enniỻaf o|r kaf+
faf iechyt ac einoes. Ac yna y kymerth
y gledyf a|e daryan. a chymryt y gennat
y gan y brenhin yg|gỽyd y varỽnyeit. a
phaỽb yn edrych arnaỽ hen a ieueinc. ac
ymchoelut att y brenhin. a dywedut ỽrth+
aỽ. Reit vyd y mi mynet ragof kany
aỻaf trigyaỽ yn|y wlat honn. namyn
gorchymun yd ỽyf itt na ettych heb gof
synyeit ỽrth Sabaoth yr hỽnn a|garaf i
yn uaỽr. Ac myn duỽ hoỻgyuoethaỽc os
ef a geis dy yrru y ar y tir a|ry uu y|m tat
i. a phei beỽn i wedy mynet hyt ar bedw+
yran y mor mi a|deuaf y nerthu Sabaoth
ac y gynysgaedu. Eithyr hynn nac ymdi+
ret ti y mi byth hyt pann|y heydych dy
hunan. ac yna yd ymchoeles penn y uarch
y ỽrth y brenhin dan y urathu ac yspar+
duneu. ac yna y|dywaỽt ˄sabaoth; duỽ a|th nertho.
eithyr na|bydaf lawen byth y|m bywyt am
goỻi vy mab maeth. Yna y kerdaỽd boỽn
racdaỽ yny doeth y hamtỽn att iosian.
a galỽ a|oruc attaỽ y hoỻ uarchogyon. ac
erchi udunt gỽneuthur pob peth yn ufud
sabaoth y athro. Ac yna y|dywedassant
ỽynteu y mae ouer yd oed yn dywedut.
Yn wir heb ef y goruyd arnaỽch hynny.
kanys y brenhin a|e ystynnaỽd idaỽ. a gỽa+