Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 220r

Ystoria Bown de Hamtwn

220r

884

lloegyr y|m ganet. a mab ỽyf y giỽn Jarỻ.
gỽr a|las yn wirion ac yn|bechaduryus.
Gressaỽ duỽ ỽrthyt annỽyl nei caỻon heb yr
escob. ac ewythyr itt ỽyf|i. Pỽy heb yr escob y
uorwynwreic ieuanc yssyd gyt a|thi. Arglỽyd
heb·y boỽn ny|s|kelaf ragot. hi a|m karaỽd i
yn uaỽr a minneu a|e kereis hi. ac o achaỽs
hynny mi a uum yg|karchar seith mlyned.
ac yn|aỽr y kymer hi bedyd a|christonogaeth.
ac yd ymedeu a mahumet y duỽ. Diolỽch y
dvỽ hynny heb yr escob. a hediỽ mi a|e bedydy+
af hitheu. ar hynny nachaf gopart yn
dyuot. ac yn|gyrru y meirch a|oed arnunt
eu pynneu o eur ac aryant o|e ulaen. Y·gyt
ac y gỽyl yr escob copart mor anffurueid
a hynny. dyrchauel y laỽ y uynyd. ac rac o+
fyn degweith yd ymsỽynaỽd. a gofyn y boỽn
pa ryỽ gythreul oed hỽnnỽ. Ny|s|kelaf ragot
arglỽyd ewythyr heb·y boỽn. gỽas ymi yỽ.
ac un o|r gỽyr deỽraf o|r byt oỻ yỽ. Gỽas heb
yr esgob. nyt ef a|wnel duỽ y dyuot ef y|m|ỻys
i a|miui yn vyỽ yn dragywyd. Daỽ o|r byd
da gennyt arglỽyd heb·y boỽn. a|ni a|uyn+
nỽn y uedydyaỽ hediỽ. Pa|wed annỽyl nei
heb yr esgob y bedydyit ef. kanys pei delynt
hoỻwyr y|dinas y·gyt. ny eỻynt hỽy y dyrcha+
uel ef o|r|bedydlestyr. A|phan wyl copart yr
esgob ef a|debygassei mae bugeil oed yr esgob.
am y|welet yn newyd eiỻaỽ. a|gỽedy torri
y|waỻt. Ac yna ymdidan a|wnaeth yr|esgob
a|e nei. a|dywedut y uot ef yn uarchaỽc deỽr.
pan enniỻei ef y ryỽ was hỽnnỽ. a menegi
idaỽ ry|dyuot y uarỽ·gychwedyl ef. a|e dihe+
nydyv yn waradỽydus o|r sarassinyeit. att
Sabaoth y datmaeth a|e athro. y gan uab
Sabaoth. a ry|uuassei ymplith y sarassinye+
it yn|y geissaỽ ynteu. ac o|achaỽs hynny y
dechreuis sabaoth ryuelu ar|yr amheraỽdyr.
ac eissoes ny aỻaỽd ef ymerbynyeit a|r am  ̷+
heraỽdyr. ac ỽrth hynny y goruu arnaỽ
adaỽ y wlat a|e|gyuoeth. a|mynet y gasteỻ

885

kadarn a|wnathoed y myỽn y·nys yn|y mor.
ac ny cheit y kasteỻ hỽnnỽ yn|dragywyd+
aỽl hyt tra|barhaei vỽyt yndaỽ kan·ny
eỻit ymlad ac|ef o un fford. ac o|r kasteỻ
hỽnnw y dygei sabaoth a|e aỻu. kyrcheu
y gyuoeth yr amheraỽdyr. gỽeitheu hyt
dyd. gỽeitheu hyt nos. Ac ueỻy yd oed+
ynt yn diffeithaỽ kyuoeth yr amheraỽdyr
yn ffenedic wychyr. ac o|r gỽney vyg|kyg+
hor ti a|ey attaỽ o|e gymhorth. a minneu
a rodaf itt yn nerth pump cant marcha+
ỽc yn gyweir. Duỽ a|dalo itt arglỽyd
heb·y boỽn. a minneu a|wnaf hynny
yn ỻawen. A|gỽedy yr ymdidan hỽnnỽ
ỽynt a|gerdassant racdunt tu a|r ỻys.
ac y|eglỽys y drindaỽt yd aethant. a
Josian yn|diannot a uedydywyt. Ac
ar gopart y gelwit. ac ny eỻit y dodi
ef yn|y bedydlestyr rac y veint. namyn
kerỽyn uaỽr a|gyrchỽyt a|e ỻenỽi o dỽ+
fyr. Sef a|wnaeth y dynyon a|e delynt
ỽrth uedyd. keissaỽ y dyrchauel. Ac yna
y dywawt ynteu. Ouer iaỽn yỽ yỽch
aỽch ỻauur. gedỽch im vy hunan vy+
net y myỽn. a|dodỽch chỽitheu aỽch dỽy+
laỽ arnaf i. ni a|wnaỽn hynny yn|ỻaỽen
heb y dynyon. ac nyt oes gynghor weỻ
no hỽnnỽ. Yna y|byryaỽd ef neit yn|y ge*+
rỽyỽn. yn|ỻỽrỽf y deutroet. ac oer iaỽn
oed y|dỽfyr. Ac yna yd|ymgeinaỽd ef
a|r escob. ac y|dywaỽt. beth a uynny di
vugeil bilein. ae vy|modi i yn|y dỽfyr
hỽnn. Ry hir yd wyf gristaỽn geỻỽng
ui ymeith. ac ar hynt y kyuodes ef yn
y seuyỻ. ac y byryaỽd neit y maes o|r
gerỽyn yn noeth lumyn. A|phỽy byn+
nac ac a|e|gỽelei ef yna. ny welas eiry+
oet delỽ ar dyn kyn hackret. na|chyn
dybryttet a|honno. Ac nyt oed debic y
dim onyt y gythreul yn keissaỽ eneit+
eu ỽrth eu|poeni. ac achub y diỻat