Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 219r

Ystoria Bown de Hamtwn

219r

880

a|e draet. A phỽy bynnac a|uei yn|edrych ar+
nadunt. truan uydei yn|y gaỻon yr kadarnet
uei. gỽelet eu|drycuerth*Yna kyuodi boỽn
y uynyd. a dyuot yn|y ansaỽd e|hun a|e leỽder
ac ysgynnu ar|arỽndel y uarch. a|cherdet rac+
daỽ. ac edrych ar y greic a|ỽnaeth. a|phan|edrych.
Ef a|wyl y ỻewot a iosian yg|karchar yryng+
tunt. Sef a|wnaeth iosian ỻeuein ygyt ac y
gỽyl bown. ac erchi idaỽ dial agheu bonffei
y ysgỽier. Mi a|wnaf hynny heb·y boỽn.
a thi a|aỻut wybot yn hyspys y dialaf. Ef a
uyd reit y|r|ỻewot vynet drỽy vyn dỽylaỽ i.
Y·gyt ac|y|clyỽ y|ỻewot ynteu yn|dywedut.
kyuodi udunt ỽynteu y|uynyd. Sef a|wna+
eth iosian dodi y dỽylaỽ am vynỽgyl y neiỻ
a|e|attal herỽyd y gaỻei oreu. Sef a|wnaeth
boỽn erchi idi y eỻỽng. Na eỻ·yngaf heb
hitheu. yny darffo itt lad y ỻaỻ. Myn duỽ
heb ynteu reit vyd itt y eỻỽng. Sef achaỽs
yỽ. pan vỽyf i y|m|gỽlat. ac ymplith vyg|gỽ+
yrda. o dywedỽn i neu o|r bocsachỽn. ry dar+
uot im ỻad deu leỽ. titheu a|dywedut y mae
tydi a|dalyassei y neiỻ hyt tra|uum inneu
yn|ỻad y|ỻaỻ. a hynny ny|s|mynnỽn inneu
yr yr|hoỻ gristonogaeth. ac ỽrth hynny eỻ+
ỽng ef. Ac ony|s geỻyngy. ym kyffes miui
a|af ymeith. a thitheu a|drigyy yna. Geỻ+
yngaf arglỽyd heb hitheu a iessu grist a|th
differo. rac eu|drỽc. yna disgynnu boỽn y ar
y uarch. rac kyuaruot drỽc a|r march. a|chy+
wreinyaỽ y|daryan ar y ysgỽyd asseu a|thyn+
nu y|gledyf. Sef a|wnaeth y neiỻ o|r ỻewot o|r
blaen y achub. a|dyrchauel y deutroet vlaen.
a|gossot ar boỽn a|e uedru yn|y daryan. yny
dorres y daryan yn|dryỻeu. Sef a|ỽnaeth yn+
teu boỽn gossot ar y ỻeỽ a|e gledyf a|e uedru
ar y|benn. ac ny wnaeth y dyrnaỽt hỽnnỽ
dim ar·gywed   y|r ỻeỽ rac kaỻettet croen
y|benn. Yna a  gori y sauyn o|r ỻeỽ. ar ues  ̷+
sur tagu boỽn. Sef a|wnaeth ynteu boỽn.
drỽy y lit a|e|angerd. gossot ar y ỻeỽ a|e uedru
yn|y sauyn yny aeth y cledyf ar y hyt. a thrỽy
y|gaỻon. ac heb olud tynnu y gledyf a|wnaeth.

881

a|r|ỻeỽ a|dygỽydaỽd yn uarỽ. Y ỻeỽ araỻ a|e achu+
baỽd yn wennwynic. ac a|rỽygaỽd ỻuruc bo+
ỽn. hyt nat oed weỻ hi no hen|beis lomdoỻ dreu+
ledic. a|dyrchauel y deu troet ulaen a|wnaeth ef
a|cheissaỽ gossot ar boỽn. Sef a|ỽnaeth boỽn yn
drebelit yna gossot arnaỽ ynteu. a|e uedru ar
y deu troet. yny aeth y draet a|thalym o|r brei+
cheu y ỽrth y corff. ac yny dygỽyd ynteu y|r ỻa+
ỽr. A|gỽedy hynny y cỽplaaỽd boỽn wassanaeth
y ỻeỽ yn|da digaỽn. A|gỽedy daruot idaỽ ỻad
y deu|leỽ. ysgynnu ar arỽndel a|ỽnaeth. ac e+
drych ychydic o|e ulaen a|ỽnaeth. A|phan edrych.
ef a|wyl ar dywygyat dyn ryỽ aniueil gobraff
y ueint. ar ny|s|gỽelsei eiryoet y gyffelyb. a
ffonn hayarn braff yn|y laỽ. ac ny aỻei deg+
wyr cryf y dỽyn vn cam rac y thrymet. Ar y
ystlys yd oed yspodyl drom vnuiniaỽc. y·rỽng
y|deulygat yd|oed teir troetued ehalaeth. a
thal maỽr amyl. a|duach oed no|r muchud. a
thrỽyn praff ffroenuoỻ oed idaỽ. a choesseu
hirlymyon ysgyrnic. Gỽaỻt y benn oed me+
gys raỽn meirch gre. Y lygeit a|oedynt gyme+
int a|r|deu saỽsser vỽyhaf o|r a|welsei neb eiryo+
et. Hỽy oed y danned noc yskithred y baed coet
hỽyaf y ysgithred. a|geneu gobraff oed idaỽ.
A|phan dywettei dan agori y safyn. megys
hen eỻgi bỽnn an·eglur agharueid y dywedei.
a|breicheu hirion kadarn. ac ewined caletlym.
a|chyn|galettet oed y ewined yn|wir. ac nat oed
mur|maen yn|y gristonogaeth ny|s|diwreidei ef
yn gỽbyl yn vndyd. a|r gỽr hagyr aflunyeid
hỽnnỽ ygyt ac y gỽyl ef boỽn. y dywaỽt yn
uchel. Reit vyd itt dỽyỻỽr bratỽr. ymchoelut
dracheuyn. a|rodi iosian vy arglỽydes im a  ̷
dugost yn|ỻathrut. Sef a|wnaeth boỽn enry+
uedu yn|uaỽr praffder y gỽr a|e afluneidet. a
chỽerthin a dywedut. Tydi uilein heb·y boỽn
yr y|duỽ y credy di idaỽ ae kymeint paỽp y|th
wlat ti a|thydi. Kymeint myn vyn|duỽ ter+
uygaỽnt heb ynteu. a|phan uum i y|m gỽlat.
ỽynt a|dywedynt na bydei ohonaf inneu dim
meint byth. ac rac kewilyd yd edeweis vyg
gỽlat. ac y deuthum y|r wlat honn. ac y gỽr+
[ heeis